Rok 2010 jest szczególny dla Zespołu Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku – to rok jubileuszu 85-lecia ciągłości historycznej najstarszej w Sanoku szkoły zawodowej. Do swojego wielkiego święta, które uroczyście obchodzone było się w dniach 5 i 6 czerwca br. szkoła przygotowywała się już od pewnego czasu. Mottem przewodnim szkoły jak również pracującego w niej grona pedagogicznego są słowa „ Sukcesy wychowanków sukcesem szkoły”. W tym kierunku wszelkie działania i pracę w szkole animuje obecnie  dynamiczna w swych działaniach obejmująca troską każdą sferę działalności szkoły  Pani Dyrektor mgr Maria Pospolitak motywująca do podejmowania tak niełatwego dziś formowania młodego pokolenia. Najważniejszym celem pracy szkoły było i jest kultywowanie pamięci i tradycji szkoły, nawiązywanie i utrzymywanie więzi łączących absolwentów szkoły, uczniów, nauczycieli i sympatyków szkoły. Nie można w tej pracy pominąć też obecnych uczniów. Do  głównych celów należy także udzielanie wszechstronnej pomocy w realizacji jej zadań edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych, kształtowanie warunków i rzeczywistości funkcjonowania zespołu szkół, które będą umożliwiać jak najlepsze wychowanie młodego pokolenia w oparciu o tradycje polskie i wspólnej Europy, oraz promowanie działalności i osiągnięć szkoły oraz pracy i życia jej absolwentów.