Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Michalik, oraz abp Mieczysław Mokrzycki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Ukrainy, wezmą udział w sobotę 30 października w poświęceniu pomnika św. Zygmunta Gorazdowskiego, patrona Sanoka. Uroczysta Msza św. rozpocznie się o godz. 16.00 w kościele pw. Chrystusa Króla, przed którym we wtorek została ustawiona figura.Autorami pomnika są Agnieszka Świerzowicz-Maślaniec i Marek Maślaniec. Przedstawia ks. Gorazdowskiego i matkę trzymającą na ręku dziecko. Wykonany jest z brązu i waży prawie tonę. Jego koszt to 115 tys. zł, z których większość stanowią ofiary sanoczan.