Senatorowie RP zdecydowali o ogłoszeniu roku 2011 Rokiem św. Maksymiliana Kolbego – podała wczoraj Katolicka Agencja Informacyjna. Decyzję w tej sprawie podjęto jednogłośnie podczas posiedzenia 21 października.14 sierpnia 2011 roku minie 70. rocznica męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Kolbego (1894-1941), który jest wyjątkową postacią wśród wielkich Polaków XX w. jako symbol ofiar nazizmu oraz "patron trudnych czasów" – jak nazwał go papież Jan Paweł II."Senat Rzeczpospolitej Polskiej czyni to dla uczczenia życia i moralnej postawy tego wybitnego Polaka i kapłana, obrońcy godności człowieka, wzorca cnót, autorytetu moralnego, bohatera o heroicznej odwadze, wychowawcy, społecznika, a także obywatela świata, który w imię solidarności z drugim człowiekiem podjął cierpienie i oddał życie.