Słoneczna Przygoda

Wakacyjna „Słoneczna Przygoda”, którą ofiarowaliśmy dzieciom w 2003 roku stała się jednym ze stałych elementów pracy naszego Stowarzyszenia. Minione lata utwierdziły nas w przekonaniu, że dzieci potrzebujących tego typu pomocy jest w naszym mieście coraz więcej. Każdorazowo, gdy nadchodzi koniec turnusu, dzieci pytają: czy w przyszłym roku też będzie „Słoneczna Przygoda”?  Choć nie wiemy jeszcze, co kolejny rok przyniesie, odpowiadamy zdecydowanie, że: tak! W ten sposób, pomimo, że corocznie borykamy się z wieloma trudnościami – nadaliśmy naszej letniej akcji charakter ciągły. W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim Ofiarodawcom za coroczne finansowe wspieranie „Słonecznej Przygody” na przestrzeni wszystkich tych lat – bez Państwa udziału jej kontynuacja byłaby z pewnością niemożliwa. Podczas tegorocznych wakacji już po raz 8 organizujemy dla dzieci dwa 2-tygodniowe bezpłatne turnusy wypoczynkowe. Tak, jak w latach ubiegłych, adresujemy je do dzieci, które z różnych względów, zwłaszcza finansowych, nie mogą skorzystać z wyjazdowych form wypoczynku. W miesiącu sierpniu, już tradycyjnie, zostanie zorganizowana 2-dniowa, również bezpłatna wycieczka dla dzieci do Krakowa.

18 czerwca 2010|