Caritas Polska włączyła się w pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi, jakie spustoszyło Haiti uruchamiając specjalny numer konta, na które można dokonywać wpłat. Do wspomnianej akcji  pomocy ofiarom trzęsienia ziemi w Haiti włączyła się także nasza Grupa Parafialnego Caritas zbierając w niedzielę 24. stycznia br. dobrowolne datki po każdej mszy świętej, które przekazane zostaną na wspomniany cel.