Rozpoczynający się Nowy Rok Szkolny to czas wzmożonej pracy nie tylko dla uczniów. To czas pracy niełatwej dziś i szczególnie wymagającej dla nauczycieli i katechetów.Na swoim pierwszym powakacyjnym spotkaniu inaugurując nowy rok szkolny i katechetyczny zebrali się katecheci uczący w szkołach na terenie naszej parafii.Spotkaniu przewodniczył O. Gwardian Zbigniew Kubit. Zachęcając do aktywnego podjęcia katechetycznej pracy O.Gwardian podzielił się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi roli i znaczenia pracy katechety w szkole dziś w tak trudnych i niełatwych czasach.Celem katechezy – podkreślił – jest prowadzenie uczniów do Chrystusa. Katecheza ma bowiem charakter Chrystocentryczny.O. Gwardian zachęcił zebranych aby w tym celu zmierzały wysiłki ich pracy.