Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

„Nowoczesne środki przekazu od dawna należą do zwykłych narzędzi, przy pomocy których wspólnoty kościelne wypowiadają się, nawiązując kontakt ze swoim otoczeniem i nawiązując bardzo często różnej postaci dialog o szerszym zasięgu, jednakże ich niedawny rozwój i znaczny wpływ sprawiają, że stają się coraz istotniejsze i pożyteczniejsze w posłudze kapłańskiej” – pisze Benedykt XVI.
 

24 stycznia 2010|