Wspomnienie św. Stanisława Kostki przypadające na 18 września  to dzień, w którym   zapraszamy młodzież i dzieci z naszej parafii na specjalną mszę świętą w ich intencji oraz w intencji polskiej młodzieży, która zostanie odprawiona w naszym kościele o godz. 17.00.Św. Stanisław Kostka jest jej patronem jak również patronem naszej ojczyzny. Patrząc na postawy naszej młodzieży dziś często zagubionej,brnącej w grzechy i nałogi,zapominającej o Chrystusie,którego tak ukochał św. Stanisław Kostka,szukającej łatwych dróg do osiągnięcia szczęścia widzimy potrzebę takiej modlitwy.Wspólnie będziemy prosić Boga o odwagę umiłowania Chrystusa dla młodych ludzi oraz Boże błogosławieństwo na drodze dojrzewania do pełni wiary przyzywając wstawiennictwa świętego patrona,by wzrastała nie tylko w mądrości ale także w łasce u Boga.Postać św. Stanisława i przykład Jego życia jest i dziś bardzo aktualna i z bogactwa Jego życia kto chce może wiele zaczerpnąć pod warunkiem, że zdobędzie się na odwagę, która zawsze cechowała św. Stanisława.