Kościół katolicki w Polsce  obchodzi w dniach 18 IV – 24 IV 2010 r.Drugi Tydzień Biblijny. Jego inicjatorem jest Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II. O wspomnianym Tygodniu Biblijnym usłyszeliśmy w naszych kościołach. Dzieci i młodzież będą miały w tym tygodniu specjalne katechezy, pojawią się może nawet informacje w mediach publicznych. Słowem: „będzie się działo”. Dzięki Niedzieli Biblijnej po raz drugi w całym Kościele w Polsce przypomnimy sobie, jak wielki skarb mamy codziennie na wyciągnięcie naszych rąk i serc. Prowadzeni Słowem, spróbujemy „patrzeć na Jezusa – Miłosiernego i Wiarygodnego Arcykapłana” – te słowa z Listu do Hebrajczyków są mottem tegorocznej Niedzieli Biblijnej. Na tym jednak nie może się kończyć. W prawie każdej z naszych parafialnych wspólnot działają ruchy czy stowarzyszenia, które w swojej formacji i działalności pragną czerpać ze Skarbca Słowa.