Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, zaproponowany w 1908 r. przez ks. Paula Wattsona, jest obchodzony między dniem niegdyś wspominającym św. Piotra (18 stycznia) a dniem upamiętniającym św. Pawła (25 stycznia). Tydzień, który przypada w dziesiątym roku Trzeciego Tysiąclecia, ma hasło: Wy jesteście tego świadkami (Łk 24, 48). W ubiegłym wieku pojednanie między chrześcijanami przybierało różnorodne formy, a duchowy ekumenizm pokazał, jak ważna dla chrześcijańskiej jedności jest modlitwa. Sporo energii włożono w badania teologiczne, które doprowadziły do wielu doktrynalnych uzgodnień.