Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego w tym roku trwać będzie od 25.04 br. do 1. 05. br. Każdy wierzący w Chrystusa i rozumiejący znaczenie kapłaństwa dla misji głoszenia Ewangelii i uświęcania ludzi zapewne włączy się w to wielkie wołanie Kościoła o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Tegoroczne modlitwy odbywać się będą pod hasłem: „Zaufać i odpowiedzieć Bogu, który powołuje”. Z wielką zachętą do modlitwy w tej intencji zwrócił się Ojciec Święty Benedykt XVI w specjalnym orędziu. Przypomina w nim, że „podtrzymywanie żywej i nieprzerwanej modlitwy w intencji powołań jest naszym pierwszym obowiązkiem”.  Żniwo wielkie a robotników mało.