Wizytacja braterska wspólnoty i parafii

Zmartwychwstanie Chrystusa i  Okres Wielkanocny, który o tej prawdzie nam przypominał był czasem szczególnej refleksji nad życiem i tajemnicą przemijania ale także Życia Wiecznego. Jezus po swoim zmartwychwstaniu ukazywał się swoim uczniom w swoim, „uwielbionym" ciele w codziennym życiu jak przed męką i śmiercią. Ukazywał się uczniom – apostołom, aby umacniać ich w wierze i miłości wzajemnej, by trwali przez wypełnienie swego posłannictwa zleconego im na ziemi ( głoszenie królestwa niebieskiego, pozyskiwanie ludzi do tegoż królestwa, przygotowania ludu do osiągnięcia zbawienia). I jakby echem tych spotkań była w dniu 2 Czerwca br.  zapowiedziana wcześniej braterska wizytacja naszej Wspólnoty Klasztornej oraz Parafialnej przez Wikariusza naszej Prowincji O. Pawła Dybkę. Celem wizyty było upewnienie się o realizacji naszych zakonnych i franciszkańskich ideałów oraz zasad życia ewangelicznego.

4 czerwca 2010|