Wszelkiego rodzaju uzależnienia są bardzo niebezpieczne. W związku więc z narastającymi zagrożeniami, które pustoszą serca ludzkie i niszczą rodziny potrzeba konkretnego działania. Jak sobie  z nimi radzić wyjaśniali nam w specjalnie przygotowanych kazaniach  w czasie mszy świętych w naszym kościele w niedzielę 22.08.br. Ojcowie Franciszkanie z Chęcin.W ramach sierpniowej zachęty do zachowania abstynencji od alkoholu dzielili się owocami pracy Ośrodka dla uzależnionych, który prowadzą w Chęcinach.Kościół, idąc za nauczeniem Chrystusa, wzywa do trzeźwości w każdym miejscu i w każdym czasie. Ten obowiązek moralny wynika z prawa Bożego i naturalnego.Do nieustannej walki z tymi bolesnymi problemami w szczególny sposób skłaniają nas związane z nimi zagrożenia i wynikające z nich tragiczne skutki.