W dniach od 14. 03  do 17. O3. br. w naszej Wspólnocie Parafialnej przeżywaliśmy czas Wielkopostnych Rekolekcji Parafialnych. W tym roku głosił je O. Józef Madura z Krosna. Ojciec rekolekcjonista rozpoczynając Rekolekcje w niedzielę 14. 03. br. zachęcał parafian do skorzystania z tego błogosławionego czasu jakim jest czas Rekolekcji. Rekolekcje ożywiają życie duchowe parafii i niosą ze sobą szczególny dar Łaski Bożej. W chwilach trudnych, w czasie kiedy tak często zabiegani jesteśmy i często brak jest nam czasu dla siebie trzeba dać szansę Bogu i sobie – zachęcał O. Rekolekcjonista.