PONIEDZIAŁEK – 10 styczeń 2011 r.                                                      
    
6.30–1.Za + Józefa w 2 rocznicę śmierci
           2.Za + Stanisława Kubit – greg. 10/30            
8.00–1.Za + Mariannę Belczyk – greg. 10/30
           2.Za + Danutę Fiala – greg. 10/30
9.00–1.Za + Stanisławę Kwater – greg. 10/30
           2.Za + Gustawa Koczera w 5 rocznicę śmierci
           3.Za + Annę i Józefa Tomaszewskich
18.30–Za + męża Szymona Słomiany i ks. Andrzeja Moskala w 52 r. ich śmierci

WTOREK – 11 styczeń  2011 r.
    
6.30–1.Za + Józefa Majko w 20 rocznicę śmierci
           2.Za + Stanisława Kubit – greg. 11/30
8.00–1.Za + Mariannę Belczyk – greg. 11/30
           2.Za + Danutę Fiala – greg. 11/30
9.00–1.Za + Marię i Stanisława Najsarek
           2.Za + Stanisławę Kwater – greg. 11/30
18.30–Za + Mieczysława Łupińskiego w 3 rocznicę śmierci
         
ŚRODA – 12 styczeń 2011 r.
    
6.30–1.O błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia dla Izabeli w rocznicę urodzin
           2.Za + Stanisława Kubit – greg. 12/30
8.00–1.Za + Mariannę Belczyk – greg. 12/30
           2.Za + Danutę Fiala – greg. 12/30
9.00–1.W intencjach czcicieli MB Pocieszenia  
           2.Za + Stanisławę Kwater – greg. 12/30
18.30–Za + Zdzisława Jaremę

CZWARTEK – 13 styczeń 2011 r.

6.30–Za + Stanisława Kubit – greg. 13/30
8.00–1.Za + Mariannę Belczyk – greg. 13/30
           2.Za + Danutę Fiala – greg. 13/30
9.00–1.Za + Stanisławę Kwater – greg. 13/30
           2.O miłosierdzie Boże dla + Marii Augustynowicz i zmarłych z rodziny
           3.Za + Stanisława w 27 rocznicę śmierci  
18.30–Za + Danielę i Kazimierza

PIĄTEK – 14 styczeń 2011 r.

6.30–1.Za + rodziców: Kazimierę i Stanisława
           2.Za + Stanisława Kubit – greg. 14/30
8.00–1.Za + Mariannę Belczyk – greg. 14/30
           2.Za + Danutę Fiala – greg. 14/30
9.00–1.Za + Eugeniusza Wójcika w 2 rocznicę śmierci
           2.Za + Stanisławę Kwater – greg. 14/30
18.30–Za + Jadwigę Rogowską – intencja o córki Ewy z rodziną

SOBOTA – 15 styczeń  2011 r.

6.30–1.Za +  Tadeusza i Mieczysławę
           2.Za + Stanisława Kubit – greg. 15/30
8.00–1.Za + Mariannę Belczyk – greg. 15/30
           2.Za + Danutę Fiala – greg. 15/30
9.00–1.Za + Marię Frączek w 6 rocznicę śmierci
           2.Za + Stanisławę Kwater – greg. 15/30        
18.30–1.Za + Walerię, Mikołaja, Stanisława i Iwonę – zmarłych z rodziny
                 Majewskich
              2.Za + Janinę Waligórę
                    
DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA – 16 styczeń 2011 r.

6.45–O dar nieba dla +  Stanisławy Kwater – greg. 16/30
8.00–O dar nieba dla + Danuty Fiala – greg. 16/30
9.15–O życie wieczne dla + Marianny Belczyk – greg. 16/30
10.30–Za + Michała Kot w 10 rocznicę śmierci oraz + Jana
12.00–Za Parafian
15.00–O życie wieczne dla + Jerzego Sobolewskiego
19.00–O życie wieczne dla + Stanisława Kubit – greg. 16/30