PONIEDZIAŁEK 12 wrzesień 2011 r.
    
6.30–1.O dar nieba dla + Iwony Kaczmarek – greg. 12/30     
           2.Intencja dziękczynna za pielgrzymkę do Budapesztu i Eger z prośbą o opiekę MBP
              dla uczestników
8.00–O miłosierdzie Boże dla + Aleksandra Haduch w 14 rocznicę śmierci
9.00–O miłosierdzie Boże dla + Tadeusza Buczka
18.30–1.O łaskę nieba dla + Joanny w 1 rocznicę śmierci
             2.O życie wieczne dla + Marii w 3 rocznicę śmierci i Tadeusza Markowskich
             3.Za + Stanisława Borczyka – greg. 12/30             

WTOREK – 13 wrzesień 2011 r.
    
6.30–1.O dar nieba dla + Iwony Kaczmarek – greg. 13/30     
          2.Za + Stanisława Górskiego w 2 rocznicę śmierci
8.00–Janinę, Franciszka, Bronisława i Marię
9.00–O miłosierdzie Boże dla + Bronisława i Anieli oraz męża Zdzisława Nowakowskiego
18.30–1.Za + Stanisława Borczyka – greg. 13/30             
             2.O miłosierdzie Boże dla + Bogumiły i Bolesława Preisnar
             3.O łaskę nieba dla + Bolesława Stec

ŚRODA – 14 wrzesień 2011 r.– Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego
                                
6.30–O miłosierdzie Boże dla + Iwony Kaczmarek – greg. 14/30     
8.00–O łaskę nieba dla + Czesława Cynara w 9 rocznicę śmierci
9.00–W intencjach czcicieli MB Pocieszenia
10.00–O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę MB Pocieszenia dla Sióstr
             z 8 Róży oraz o miłosierdzie Boże dla zmarłych Sióstr
17.00–O łaskę nieba dla + Stanisława Borczyka – greg. 14/30             
18.00–1.Za Parafian
             2.Intencja dziękczynna Stowarzyszenia im. Heleny Kosiny

CZWARTEK – 15 wrzesień 2011 r.

6.30–1.O dar nieba dla + Iwony Kaczmarek – greg. 15/30     
           2. Za + Jerzego Czwórnóg
8.00–Bronisława, Franciszka, Jana oraz Janinę
9.00–Za + Jana, Stanisława, Wiktorię i Stanisława
18.30–1.Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą z prośbą o zdrowie i opiekę MBP
                 dla męża Władysława i jego rodziny
             2.Za + dusze w czyśćcu cierpiące
             3.Za + Stanisława Borczyka – greg. 15/30             
             4.Za + Zofię, Marka, Franciszka i Michała

PIĄTEK – 16 wrzesień 2011 r.
 
6.30-O dar nieba dla + Iwony Kaczmarek – greg. 16/30             
8.00–Za + Bronisława, Franciszka, Janinę i Katarzynę
9.00–Za + rodziców: Annę i Wacława Machnik
18.30-1.Intencja dziękczynna za nawiedzenie relikwii bł. Anieli Salawy z prośbą o Bożą
               opiekę dla Antoniny i Krystyny oraz ich rodzin
             2.O życie wieczne dla + Kazimiery i Karola Biega, Stanisława i Danuty Biega
                 oraz Kazimiery i Józefa Nosek
             3.Za + Stanisława Borczyka – greg. 16/30             
             4.Za + Wiesławę Jarząbek – 6 miesięcy po śmierci

SOBOTA – 17 wrzesień 2011 r.

6.30–O dar nieba dla + Iwony Kaczmarek – greg. 17/30            
8.00–O dar nieba dla + Stanisława Kalinieckiego w 22 rocznicę śmierci oraz za dusze
             w czyśćcu cierpiące
9.00–O miłosierdzie Boże dla + Tadeusza w 6 rocznicę śmierci
18.30–1.O zdrowie i potrzebne łaski dla Hani i Adasia
             2.Za + Józefa Lubas – intencja od żony i dzieci
             3.O życie wieczne dla + Stanisława Borczyka – greg. 17/30             
             4.Za + Adelę Froń w 2 rocznicę śmierci

DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA – 18 wrzesień 2011 r.

6.45–O dar nieba dla + Iwony Kaczmarek – greg. 18/30
8.00–O dar nieba dla + Stanisława Borczyka – greg. 18/30             
9.15–O wieczne szczęście dla + rodziców Karoliny i Józefa Berdysz
10.30–O wieczne szczęście dla + Ireny i Kazimierza Kobylarskich
12.00–Za + Marię Zachutę
15.00–O miłosierdzie Boże dla + Marii i Józefa
19.00–Podziękowanie za otrzymane w małżeństwie łaski z prośbą o dalsze Boże
             błogosławieństwo i opiekę MBP na każdy dzień dla Aliny i Tadeusza w 26 rocznicę  
             ślubu