PONIEDZIAŁEK 14 listopad 2011 r.
                                                 
6.30–O łaskę nieba dla + Ryszardy Zarzecznej           
8.00–O miłosierdzie Boże dla + Katarzyny i Franciszka
9.00–1.Za + Franciszka, Janinę i Bronisława – greg. 14/30      
           2.Za + Augustyna i Mariana
18.30–1.Za + Halinę, Edwarda i Ryszarda Pelc – greg. 14/30      
             2.Intencja dziękczynna za wysłuchane prośby oraz poprawę stanu zdrowia
             3.O łaskę nieba dla + Franciszka Zagórskiego w 5 rocznice śmierci

WTOREK – 15 listopad 2011 r.
   
6.30–Za parafian
8.00–O łaskę nieba dla + rodziców Julii i Karola Pogorzelec oraz brata Zdzisława
            i Wiesława
9.00–1.Za + Franciszka, Janinę i Bronisława – greg. 15/30      
           2.Za + Stanisława, Wiktorię, Jana oraz Stanisława
18.30–1.Za + Halinę, Edwarda i Ryszarda Pelc – greg. 15/30      
             2.O łaskę nieba dla + Mieczysława Kątskiego
             3.Za + Eugeniusza Bugajskiego

ŚRODA – 16 listopad 2011 r.

6.30–O wieczne szczęście dla + Anieli i Karola
8.00–Za + Franciszka, Janinę i Bronisława – greg. 16/30      
9.00–W intencjach czcicieli MB Pocieszenia
18.30–1.Za + Halinę, Edwarda i Ryszarda Pelc – greg. 16/30      
             2.O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Małgorzaty z okazji Jej Imienin
                 oraz dla całej rodziny
             3.O wieczny odpoczynek dla + Anny i Jana Kucharz
             4.Prośba o zdrowie  i Boże błogosławieństwo oraz wszelkie potrzebne łaski
                 dla Braci z 1 Róży oraz ich rodzin a także o łaskę nieba dla zmarłych Braci

CZWARTEK – 17 listopad 2011 r.

6.30–1.O zdrowie i potrzebne łaski dla Aldony
           2.O potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla Łukasza Tadla
8.00–O zdrowie i potrzebne łaski dla Elżbiety Irger i jej rodziny
9.00–Za + Franciszka, Janinę i Bronisława – greg. 17/30      
18.30–1.Za + Halinę, Edwarda i Ryszarda Pelc – greg. 17/30      
             2.Za + Salomeę Zielińską
             3.Za + Adelę , Marię, Józefę i Antoniego
           
PIĄTEK – 18 listopad 2011 r.
 
6.30–Za + Annę i Kazimierza Solarz
8.00–O wieczne szczęście dla + Józefa Kafara w 1 rocznicę śmierci
9.00–1.Za + Franciszka, Janinę i Bronisława – greg. 18/30
           2.O miłosierdzie Boże dla + Stanisławy i Jerzego
18.30–1.Za + Halinę, Edwarda i Ryszarda Pelc – greg. 18/30      
             2.Za + Szczęsnego Zachaczewskiego w 6 rocznicę śmierci
             3.Za + Józefa i Marię Bedzyk
             4.Intencja dziękczynna za wszelkie otrzymane w życiu małżeńskim łaski
                 z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MB Pocieszenia dla Jadwigi
                 i Władysława Michowicz w 50 rocznicę ślubu

SOBOTA – 19 listopad 2011 r.

6.30–1.O wieczne szczęście dla + Janiny
           2.O potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla Mieczysławy Królickiej
8.00–O dar nieba dla + Katarzyny, Stanisława i Anieli
9.00–1.O miłosierdzie Boże dla + Marii i Mariana
           2.Za + Franciszka, Janinę i Bronisława – greg. 19/30
18.30–1.Za + Halinę, Edwarda i Ryszarda Pelc – greg. 19/30      
             2.O dar nieba dla + rodziców Katarzyny i Antoniego w rocznicę śmierci ojca
             3.O dar nieba dla + Jana, Bronisława i Zdzisława Jakima
           
NIEDZIELA – 20 listopad 2011 r. – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

6.45–O wieczny odpoczynek dla + Czesława Bąka
8.00–Za + Franciszka, Janinę i Bronisława – greg. 20/30
9.15–O wieczny odpoczynek dla + Zofii w 5 rocznice śmierci i zmarłych z rodziny
10.30–O wieczne szczęście dla + Stanisława Kluski
12.00–Za Parafian
15.00–O dar nieba dla + rodziców Barbary i Stanisława Mańkowskich
19.00–Za + Halinę, Edwarda i Ryszarda Pelc – greg. 20/30