PONIEDZIAŁEK – 14 luty 2011 r.                                                      
    
6.30–1.W intencji Panu Bogu wiadomej
           2.Dantis
8.00–Za + Marię Kunik – intencja od koleżanek z PSS
9.00–Za + Józefa Hreceńko w 6 rocz. śmierci i + Janinę
18.30–1.O dar nieba dla + Janinę Radwańską – greg. 14/30 – int. od córek z rodzinami
             2.Za + Bolesława Chytła oraz Marię i Stanisława Rogowskich
             3.Intencja dziękczynna za łaski otrzymane przez rodzinę

WTOREK – 15 luty 2011 r.
    
6.30–1.O życie wieczne dla + Mieczysława Czaja – intencja od sąsiadów
           2.Dantis
8.00–O życie wieczne dla + Michała Kafary w 19 rocz. śmierci
9.00–Za + Stanisława Czjkowskiego w 27 rocz śmierci
18.30–1.Za + Janinę Radwańską – greg. 15/30 – intencja od córek z rodzinami
             2.Za + Marka Ogrodnika w 4 rocz. śmierci
             3.Za + Halinę Gębuś w 3 rocz. śmierci
    
ŚRODA – 16 luty 2011 r.
    
6.30–1.O dar nieba dla + Kazimierza Lisowskiego, Jerzego i Augustyna
           2.O dar zdrowia dla Jana Adamiaka
8.00–Intencja dziękczynna w 50 rocz. urodzin z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i 
          opiekę MB Pocieszenia
9.00–W intencjach czcicieli MB Pocieszenia       
18.30–1.Za + Janinę Radwańską – greg. 16/30 –  intencja od córek z rodzinami
             2.O miłosierdzie Boże dla + Teofili Paszkiewicz – int. od sąsiadów
             3.Za + Tadeusza Stróżowskiego w 1 rocz. śmierci

CZWARTEK – 17 luty 2011 r.

6.30–1.Za + Aleksandrę Wilkosz w 1 rocz. śmierci
8.00–Intencja dziękczynna do MBP z prośbą o przyjęcie na studia dla Michała
9.00–Intencja dziękczynna za otrzymane zdrowie męża
18.30–1.Prośba o życie wieczne dla Janiny Radwańskiej – greg. 17/30 –  intencja od córek
                z rodzinami
              2.O błogosławieństwo Boże dla Izabeli Brejta w 9 rocz. urodzin oraz jej rodziców
              3.O dar macierzyństwa dla Elżbiety
              4.O zdrowie, Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Edwarda z okazji
                   jego urodzin

PIĄTEK – 18 luty 2011 r.

6.30–1.Za + Almę Bekierską i zmarłych z jej rodziny
            2.Dantis
8.00–Prośba o życie wieczne dla + Marii w rocz. śmierci
9.00–O życie wieczne dla + Waleriana Stram
18.30–1.Prośba o życie wieczne dla Janiny Radwańskiej – greg. 18/30 –  intencja od córek
                z rodzinami
              2.Za + Adelę i Romana Bodziak
              3.O życie wieczne dla + Heleny, Wiktorii, Antoniego i Romana

SOBOTA – 19 luty  2011 r.

6.30–Za + Romana Fil
6.30–Dantis
8.00–O spokój duszy Zbigniewa Bujasa
9.00–Za + Zygmunta w 8 rocz. śmierci i ++ z rodziny
18.30–1.Prośba o życie wieczne dla Janiny Radwańskiej – greg. 19/30 –  intencja od córek
                z rodzinami
              2.Za + Helenę, Stanisława, Marię, Bronisława i Teresę – z rodz. Laskowskich
              3.O życie wieczne dla + Andrzeja Mańko w 8 rocz. śmierci
            
SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA – 20 luty 2011 r.

6.45–O dar nieba dla + Stanisława w 8 rocz. śmierci
8.00–O miłosierdzie Boże dla + Rodziców: Genowefy i Tomasza oraz + brata Kazimierza
9.15–Za + Ryszarda Hessa w 19 rocz. śmierci – Rodziców: Stanisławę i Stanisława
10.30–Za + Marię Janik, Janinę i Mieczysława Cieślak
12.00–Za Parafian
15.00–O miłosierdzie Boże dla + Józefa
19.00–O życie wieczne dla + Janiny Radwańskiej – greg. 20/30 – intencja od córek
              z rodzinami