PONIEDZIAŁEK 15 sierpień 2011 r.– Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
    
6.45–O dar nieba dla + Pauliny Tokarskiej w 8 rocznicę śmierci
8.00–O dar nieba dla + Stanisława – greg. 15/30             
9.15–O wieczne szczęście dla + Marii Czech, Michała, Jadwigi i Urszuli
10.30–O wieczne szczęście dla + Stanisława
12.00–Za Parafian
15.00–O wieczne szczęście dla + Ludwika w 20 rocznicę śmierci
19.00–Intencja dziękczynna za 3 lata małżeństwa z prośbą o dalsze    
             błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Joanny i Wojciecha

WTOREK – 16 sierpień 2011 r.
  
6.30–O dar nieba dla + zmarłych z rodzin Krzanowskich i Biedów
9.00–O miłosierdzie Boże dla + Stanisława – greg. 16/30             
18.30–1.O życie wieczne dla + Mateusza Baciora 2 rocznicę śmierci
                 oraz Macieja Błażejowskiego
             2.Za + Marię Proćko w 4 rocznicę śmierci
             3.Za + Alfredę i Annę Bielec

ŚRODA – 17 sierpień 2011 r.

6.30–O dar nieba dla + Stanisława Zdeb
9.00–W intencjach czcicieli MB Pocieszenia
18.30–1.O życie wieczne dla + Stanisława – greg. 17/30             
             2.Prośba do MBP o pomoc w ciężkiej chorobie, opiekę i powrót do zdrowia  
                dla Stanisławy
             3.O dar nieba dla + Włodzimierza Dobosz – intencja od sąsiadów z ulicy
                 Poprzecznej

CZWARTEK – 18 sierpień 2011 r.

6.30–O dar nieba dla + rodziców: Melchiora w 20-tą i Zofię w 6 rocznicę śmierci
9.00–O szczęście wieczne dla + Stanisława – greg. 18/30             
18.30–1.O życie wieczne dla + Albiny i Józefa
             2.O miłosierdzie Boże dla + Jana Krystyńskiego w 1 rocznicę śmierci
             3.O dar nieba dla + Franciszka Szawińskiego w 6 rocznicę śmierci

PIĄTEK – 19 sierpień 2011 r.
 
6.30–O dar nieba dla + Moniki z okazji urodzin
9.00–O życie wieczne dla + Stanisława – greg. 19/30             
18.30–1.O życie wieczne dla + Stanisławy Hydzik
             2.O miłosierdzie Boże dla + Marii i Józefa Sulima
             3.O dar nieba dla + Mieczysława Kwolek w 11 rocznicę śmierci
             
SOBOTA – 20 sierpień 2011 r.

6.30–1.O dar nieba dla + Felicji
           2.O miłosierdzie Boże dla + zmarłych z obu stron rodziny
9.00–O życie wieczne dla + Stanisława – greg. 20/30                          
18.30–1.O życie wieczne dla + Marii Janik – intencja od 9 Róży Niewiast
             2.Intencja dziękczynna za ukończenie studiów przez Magdalenę
                oraz o potrzebne na studiach dla Joanny

DWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA – 21 sierpień 2011 r.

6.45–O dar nieba dla + Marii i Michała Krawczyk
8.00–O dar nieba dla + Stanisława – greg. 21/30                          
9.15–O wieczne szczęście dla + Stanisławy i Stanisława oraz zmarłych z obu rodzin
10.30–O wieczne szczęście dla + Jana Sternik w 15 rocznicę śmierci
12.00–Za Parafian
15.00–Intencja III Zakonu Franciszkańskiego
19.00–O dary i łaski Boże dla Sióstr z 6 Róży Różańcowej i ich rodzin