PONIEDZIAŁEK – 17 styczeń 2011 r.                                                      
    
6.30–Za + Augustyna Ostrowskiego i Tadeusza Żółkiewicza
8.00–1.Za + Mariannę Belczyk – greg. 17/30
           2.Za + Danutę Fiala – greg. 17/30
9.00–Za + Anielę w 18 rocznicę śmierci
18.30–1.Za + Stanisławę Kwater – greg. 17/30
             2.Za + Jadwigę Rogowską – intencja od koleżanek córki z pracy
Extra–Za + Stanisława Kubit – greg. 17/30            

WTOREK – 18 styczeń  2011 r.
    
6.30–Dantis
8.00–1.Za + Mariannę Belczyk – greg. 18/30
           2.Za + Danutę Fiala – greg. 18/30
9.00–Intencja dziękczynna za wstawiennictwo św. Antoniego i pomyślne zdanie       
          egzaminu na prawo jazdy przez Mateusza              
18.30–1.Za + Weronikę i Piotra Mateja
             2.Za + Stanisławę Kwater – greg. 18/30
Extra–Za + Stanisława Kubit – greg. 18/30            
    
ŚRODA – 19 styczeń 2011 r.
    
6.30–Dantis
8.00–1.Za + Mariannę Belczyk – greg. 19/30
           2.Za + Danutę Fiala – greg. 19/30
9.00–W intencjach czcicieli MB Pocieszenia              
18.30–1.Za + Jadwigę Rogowską – intencja od Wiktorii Repetowskiej z rodziną
             2.Za + Stanisławę Kwater – greg. 19/30
Extra–Za + Stanisława Kubit – greg. 19/30            

CZWARTEK – 20 styczeń 2011 r.

6.30–Dantis
8.00–1.Za + Mariannę Belczyk – greg. 20/30
           2.Za + Danutę Fiala – greg. 20/30
9.00–O zdrowie i wszelkie łaski dla Andrzeja Smolenia             
18.30–1.Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże     
                błogosławieństwo i opiekę MB pocieszenia dla Zofii w rocznicę urodzin
              2.Za + Stanisławę Kwater – greg. 20/30
Extra–Za + Stanisława Kubit – greg. 20/30            

PIĄTEK – 21 styczeń 2011 r.

6.30–Dantis
8.00–1.Za + Mariannę Belczyk – greg. 21/30
           2.Za + Danutę Fiala – greg. 21/30
9.00–Za + Stanisława Pytlowanego
18.30–1.O błogosławieństwo Boże dla Sióstr z 8 Róży Różańcowej oraz o życie  
                 wieczne dla zmarłych z tej Róży i ich rodzin
              2.Za + Stanisławę Kwater – greg. 21/30
Extra-Za + Stanisława Kubit – greg. 21/30            

SOBOTA – 22 styczeń  2011 r.

6.30–Za + Stanisławę Kwater – greg. 22/30
8.00–1.Za + Mariannę Belczyk – greg. 22/30
           2.Za + Danutę Fiala – greg. 22/30
           3.Za + Emilię Mularczyk w 8 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny
9.00–Za + Jana Kijowskiego w 1 rocznicę śmierci
18.30–Za + Adama Pojnar w 17 rocznicę śmierci
Extra–Za + Stanisława Kubit – greg. 22/30            
       
TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA – 23 styczeń 2011 r.

6.45–O dar nieba dla +  Stanisławy Kwater – greg. 23/30
8.00–O dar nieba dla + Danuty Fiala – greg. 23/30
9.15–O życie wieczne dla + Marianny Belczyk – greg. 23/30
10.30–Za + rodzeństwo: Marię, Stanisława i Józefa Szarek
12.00–Za Parafian
15.00–Intencja III Zakonu
19.00–1.O życie wieczne dla + Stanisława Kubit – greg. 23/30
             2.Za + Elżbietę w 13 rocznicę śmierci