PONIEDZIAŁEK 19 wrzesień 2011 r.
    
6.30–1.O dar nieba dla + Iwony Kaczmarek – greg. 19/30     
           2.Za Parafian
8.00–O miłosierdzie Boże dla + Władysława, Tadeusza i Stanisława Husak
9.00–O miłosierdzie Boże dla + Józefa Rudego w 10 rocznicę śmierci
18.30–1.O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę MB Pocieszenia dla Sióstr
                 z 6 Róży oraz ich rodzin
             2.O życie wieczne dla + Stanisława Hajduka w 27 rocznicę śmierci
             3.Za + Stanisława Borczyka – greg. 19/30             

WTOREK – 20 wrzesień 2011 r.
    
6.30–1.O dar nieba dla + Iwony Kaczmarek – greg. 20/30     
           2.Za + dusze w czyśćcu cierpiące
8.00–Za + Magdalenę, Władysława i Zbigniewa Bartkowskich
9.00–O miłosierdzie Boże dla + Stanisława Kluski
18.30–1.Za + Stanisława Borczyka – greg. 20/30             
             2.O miłosierdzie Boże dla + Romana Jasika
             3.O łaskę nieba dla + dusz w czyśćcu cierpiących

ŚRODA – 21 wrzesień 2011 r.

6.30–1.O miłosierdzie Boże dla + Iwony Kaczmarek – greg. 21/30     
           2.Za + dusze w czyśćcu cierpiące
8.00–O łaskę nieba dla + Katarzyny
9.00–W intencjach czcicieli MB Pocieszenia
18.30–1.Za + Stanisława Borczyka – greg. 21/30             
             2.O łaskę nieba dla + Tadeusza Buczka

CZWARTEK – 22 wrzesień 2011 r.

6.30–O dar nieba dla + Iwony Kaczmarek – greg. 22/30     
8.00–O łaskę nieba dla + Olgi Kot i Marii Brejta w 8 rocznicę śmierci
9.00–Za + Franciszka, Janinę, Bronisława i Franciszka
18.30–1.Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo                   
                 i opiekę MBP dla uczestników pielgrzymki do Oświęcimia w dniu 14. 08. 11 r.
              2.Za + Stanisława Borczyka – greg. 22/30        
              3.Za + Władysława w 5 rocznicę śmierci

PIĄTEK – 23 wrzesień 2011 r.
 
6.30–1.O dar nieba dla + Iwony Kaczmarek – greg. 23/30     
           2.O życie wieczne dla + Elżbiety
8.00–Za + Andrzeja Werbowskiego w 30 rocznicę śmierci, jego żonę Marię, siostrę Zofię
                     i zmarłych z rodziny
9.00–Za + Zofię w 4 rocznicę śmierci
18.30–1.O życie wieczne dla + Janiny i Juliana Bąk
             2.Za + Stanisława Borczyka – greg. 23/30             
             3.Za duszę nienarodzonego dziecka

SOBOTA – 24 wrzesień 2011 r.

6.30–1.O dar nieba dla + Iwony Kaczmarek – greg. 24/30     
           2.O dar nieba dla + zmarłych z rodzin Kruków i Kondrackich
8.00–Za + dusze w czyśćcu cierpiące
9.00–O miłosierdzie Boże dla + Bronisława, Franciszka, Janiny i Ewy
18.30–1.Podziękowanie za otrzymane w małżeństwie łaski z prośbą o dalsze Boże
                błogosławieństwo i opiekę MBP na każdy dzień dla Renaty i Tomasza w 20 rocznicę  
                ślubu oraz ich rodziny
             2.Za + Michała Rudego w 8 rocznicę śmierci oraz za + rodziców Marię i Józefa,
                 Katarzynę i Błażeja
             3.O życie wieczne dla + Stanisława Borczyka – greg. 24/30             

DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA – 25 wrzesień 2011 r.

6.45–O dar nieba dla + Iwony Kaczmarek – greg. 25/30
8.00–O dar nieba dla + Stanisława Borczyka – greg. 25/30             
9.15–O wieczne szczęście dla + Jana w 23 rocznicę śmierci oraz za + zmarłych z rodziny
10.30–O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę MB Pocieszenia dla Hani
12.00–Za Parafian
15.00–Intencja FZŚ
19.00–O wieczne szczęście dla + Iwony