PONIEDZIAŁEK – 23 maj 2011 r.                                                    
    
6.30–1.O dar nieba dla + Elżbiety
           2.Za + Jarosławę Siwiec w 2 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny męża  
              Henryka a także + rodziców Olgę i Mikołaja oraz brata Jana
8.00–O dar nieba dla + Krystyny Alicji Czyż – intencja od dzieci – greg. 23/30
9.00–O radość wieczną dla + Alicji Rossakiewicz – greg. 22/30
18.30–1.O błogosławieństwo Boże dla zaprzyjaźnionych osób konsekrowanych
             2.O dar nieba dla + Stanisława Sabat – greg. 16/30
             3.O życie wieczne dla + Ryszarda Krzywdzik

WTOREK – 24 maj 2011 r.
    
6.30–O dar nieba dla + Józefa Kruka
8.00–O dar nieba dla + Krystyny Alicji Czyż – intencja od dzieci – greg. 24/30
9.00–1.O miłosierdzie Boże dla + Alicji Rossakiewicz – greg. 23/30
           2.Za + Stefanię, Andrzeja i Adama
18.30–1.O życie wieczne dla + Kazimierza i Mariana
             2.Za + Stanisława Sabat – greg. 24/30
             3.Za + męża Janusza Rudy

ŚRODA – 25 maj 2011 r.

6.30–1.O życie wieczne dla + Marii
           2.O zdrowie, błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Anny – prośba
               z okazji Dnia Matki
8.00–O dar nieba dla + Krystyny Alicji Czyż – intencja od dzieci – greg. 25/30
9.00–W intencjach czcicieli MB Pocieszenia
18.30–1.O życie wieczne dla + Stanisława Sabat – greg. 25/30
             2.O radość nieba dla + rotmistrza Witolda Pileckiego z okazji 63 rocznicy
                 jego śmierci
             3.O miłosierdzie Boże dla + Alicji Rossakiewicz – greg. 24/30

CZWARTEK – 26 maj 2011 r. – Dzień Matki

6.30–1.O miłosierdzie Boże dla mamy Jadwigi
           2.O błogosławieństwo Boże dla Stanisławy Dereń oraz o dar nieba
               dla + Władysławy Sternik – prośba z okazji Dnia Matki
8.00–O dar nieba dla + Krystyny Alicji Czyż – intencja od dzieci – greg. 26/30
9.00–1.O miłosierdzie Boże dla + Alicji Rossakiewicz – greg. 25/30
           2.O łaskę nieba dla + rodziców: Ireny i Józefa Rudy
18.30–1.O miłosierdzie Boże dla + Stanisława Sabat – greg. 26/30
             2.O życie wieczne dla + Marii Czech, Michała, Jadwigi i Urszuli

PIĄTEK – 27 maj 2011 r.

6.30–1.O opiekę Bożą dla Zofii Kocur
           2.Dantis
8.00–O dar nieba dla + Krystyny Alicji Czyż – intencja od dzieci – greg. 27/30
9.00–1.O miłosierdzie Boże dla + Alicji Rossakiewicz – greg. 16/30
18.30–1.O błogosławieństwo Boże, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski
                dla Marii Froń w 100 rocznicę urodzin
             2.O życie wieczne dla + Antoniego
             3.O miłosierdzie Boże dla + Stanisława Sabat – greg. 27/30

SOBOTA – 28 maj  2011 r.

6.30–O dar nieba dla + Bogusława Semeniuka w 5 rocznicę śmierci
8.00–O dar nieba dla + Krystyny Alicji Czyż – intencja od dzieci – greg. 28/30
9.00–O miłosierdzie Boże dla + Alicji Rossakiewicz – greg. 27/30
18.00–1.Za + Stanisława Sabat – greg. 28/30
             2.O dar nieba dla + Zdzisława Jaremy w 1 rocznicę śmierci
             3.O miłosierdzie Boże dla + Stanisławy, Zdzisława i Franciszka Kaliniak
             4.Za + Wiesława i Wandę

SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCNA – 29 maj 2011 r.  

6.45– Za Parafian
8.00–1.O życie wieczne dla + Krystyny Alicji Czyż – int. od dzieci – greg. 29/30
9.15–O wieczne szczęście dla + Tadeusza Furdak w 18 rocznicę śmierci
           i + Jerzego Keck
10.30–O dar nieba dla + Stanisława, Genowefy i Janusza Szostak
12.00–O wieczne szczęście dla + Alicji Rossakiewicz – greg. 28/30
15.00–Za + Zofię Olszańską i zmarłych z rodziny Baczyńskich
19.00–O życie wieczne dla + Stanisława Sabat – greg. 29/30