PONIEDZIAŁEK 26 grudzień 2011 r. – Święto Św. Szczepana Męczennika
                                                 
6.45–O dar nieba dla + Janusza – greg. 26/30      
8.00–O dar nieba dla + Zofii i Bolesława – greg. 26/30      
9.15–O wieczny odpoczynek dla + Adama w 3 rocznicę śmierci
10.30–O dar nieba dla + Heleny w 19 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny
12.00–W intencji Dzieci przyjmujących sakrament Chrztu Świętego
15.00–O miłosierdzie Boże dla + Anieli i Karola Kafara – greg. 26/30      
19.00–O miłosierdzie Boże dla + rodziców Apolonii i Aleksandra Mirosławów

WTOREK – 27 grudzień 2011 r. – Święto św.Jana Apostoła

   
6.30–1.O miłosierdzie Boże dla + Janusza – greg. 27/30    
           2.Za Parafian
8.00–Prośba o miłosierdzie Boże dla + Monikę w 2 rocznicę śmierci
9.00–1.Za + Zofię i Bolesława – greg. 27/30    
           2.Za + Stanisławę Kielar w 28 rocznicę śmierci
           3.Za + Zbigniewa Popko w 18 rocznicę śmierci oraz za + rodziców Janinę
               i Michała
18.00–1.Za + Anielę i Karola Kafara – greg. 27/30      
             2.Za + Mieczysława Daniło w 12 rocznicę śmierci

ŚRODA – 28 grudzień 2011 r. – Święto św. Młodzianków Męczenników

6.30–1.O miłosierdzie Boże dla + Janusza – greg. 28/30  
           2.O zdrowie i potrzebne łaski dla rodziny Ilnickich oraz o spełnienie woli
               Bożej w ich życiu
8.00–O łaskę nieba dla + Heleny i Barbary
9.00–W intencjach czcicieli MB Pocieszenia
18.00–1.Za + Zofię i Bolesława – greg. 28/30    
             2.Za + Anielę i Karola Kafara – greg. 28/30  
             3. Za + Ewelinę Łuszcz i Jerzego Rajskiego

CZWARTEK – 29 grudzień 2011 r.                                    

6.30–1.O miłosierdzie Boże dla + Janusza – greg. 22-9/30      
           2.Za + Urszulę Zagórską – o dar nieba dla niej prosi wdzięczny znajomy
8.00–Za + Bronisława, Jadwigę, Władysława, Stanisława i Jana Daszyk
9.00–O miłosierdzie Boże dla + Zofii i Bolesława – greg. 29/30    
18.00–1.Za + Anielę i Karola Kafara – greg. 29/30      
             2.Za + Jerzego i zmarłych z rodziny
             3.Za + Marię i Ludwika Żukowiczów
 
PIĄTEK – 30 grudzień 2011 r. – Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa 

6.30–1.O miłosierdzie Boże dla + Janusza – greg. 30/30      
           2.Za + zmarłych z rodziny Siwków: Stanisława, Franciszka, Janinę                            
               i Eugeniusza oraz zmarłych z rodziny Chmielów: Jana, Marię i Piotra
8.00–O łaskę nieba dla + Henryka, Józefa i Lesława
9.00–O miłosierdzie Boże dla + Zofii i Bolesława – greg. 30/30                  
18.00–1.Za + Anielę i Karola Kafara – greg. 29/30      
             2.Za + Cecylię Wojnarowską w 8 rocznicę śmierci
             3.Za + męża Janusza Rudego

SOBOTA – 31 grudzień 2011 r.

6.30–1.O miłosierdzie Boże dla + Józefy i Marii Bedzyk
           2.W intencji czcicieli MB Pocieszenia modlących się przed Jej Obrazem
8.00–1.O dar nieba dla + Mieczysława Ziębickiego – intencja od sąsiadów
           2.Za + Marię Labiak
9.00–O dar nieba dla + Annę i Franciszka Kraczkowskich      
17.00–1.Intencja dziękczynna za kończący się Rok 2011
             2.O dar nieba dla + Adama w 7 rocznice śmierci
            
NIEDZIELA – 1 styczeń 2012 r.UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

6.45–O miłosierdzie Boże dla + Janiny Krajnik
8.00–O dar nieba dla + Kazimierza w rocznicę urodzin
9.15–O wieczny odpoczynek dla + Haliny Lewickiej z 12 Róży i dla zmarłych
           z rodzin Sióstr
10.30–O dar nieba dla + Mieczysława w dniu Imienin
12.00–O miłosierdzie Boże dla + Marii Michenko – greg. 1/30                  
15.00–O wieczny odpoczynek dla + Teresy i Dzierżysława Dalskich
19.00–O dar nieba dla + Mieczysława w dniu Imienin oraz + Stanisławę i Kazimierza