PONIEDZIAŁEK 28 listopad 2011 r.
                                                 
6.30–1.O łaskę nieba dla + zmarłych polecanych w tegorocznych wypominkach
           2.Intencja dziękczynna z prośbą z okazji imienin o zdrowie i potrzebne łaski
              dla s. Zdzisławy – Matki Prowincjalnej Sióstr Służebniczek
8.00–Prośbą zdrowie i potrzebne łaski  dla rodziny oraz błogosławieństwo Boże
           w remoncie domu
9.00–Za + Franciszka, Janinę i Bronisława – greg. 28/30               
18.00–1.Za + Halinę, Edwarda i Ryszarda Pelc – greg. 28/30      
             2.Za + Józefę i Kazimierza Biskup w 4 rocznicę śmierci ojca
             3.Za + Zdzisławę Biskup

WTOREK – 29 listopad 2011 r.
   
6.30–1.O miłosierdzie Boże dla + rodziców, krewnych i dobrodziejów Zakonu
           2.Intencja dziękczynna z prośbą zdrowie i potrzebne łaski dla Anny
               i Zdzisławy
8.00–Za + zmarłe Siostry z 5 Róży Różańcowej oraz zmarłych z ich rodzin
9.00–Za + Franciszka, Janinę i Bronisława – greg. 29/30              
18.00–1.Za + Halinę, Edwarda i Ryszarda Pelc – greg. 29/30      
             2.Za + Stanisława, Janinę, Zofię i Jana z rodziny Barszczewskich
                 oraz + Tadeusza, Agatę, Jakuba, Stanisława, Antoniego i Aleksandra.
             3.Za + Władysława

ŚRODA – 30 listopad 2011 r.

6.30–1.O wieczne szczęście dla + Zbigniewa Osękowskiego w 5 rocznicę śmierci
              oraz za + Helenę i Tadeusza
           2.Za + Annę Daniło
8.00–Za + Franciszka, Janinę i Bronisława – greg. 30/30      
9.00–W intencjach czcicieli MB Pocieszenia
18.00–1.Za + Halinę, Edwarda i Ryszarda Pelc – greg. 30/30      
             2.Za + Wojciecha w 4 rocznicę śmierci
             3. Za + Julię, Piotra, Marię i Celestyna
             4. Za + Andrzeja i Marię Tarnawskich

CZWARTEK – 1 grudzień 2011 r.

6.30–1.O miłosierdzie Boże dla + Janusza – greg. 1/30      
           2.O dary Ducha Świętego a szczególnie dar życiowej mądrości dla Pawła
8.00–Za + Irenę Rudy w 1 rocznicę śmierci – intencja od dzieci
9.00-Za + Zofię i Bolesława – greg. 1/30      
18.00–1.Za + Anielę i Karola Kafara – greg. 1/30      
             2.Za + Jana, Bronisława i Zdzisława Jakima
             3.Za + Zofię, Pawła, Janinę i Kazimierza
           
PIĄTEK – 2 grudzień 2011 r. – Pierwszy Piątek Miesiąca
 
6.30–1.O miłosierdzie Boże dla + Janusza – greg. 2/30      
           2.Za + Andrzeja i Helenę oraz + Jana i Marię
8.00–Prośba o zdrowie i potrzebne łaski dla mamy Wandy z okazji jej urodzin
9.00–O miłosierdzie Boże dla + Zofii i Bolesława – greg. 2/30      
17.00–O łaskę nieba dla + Marii i Tadeusza Markowskich
18.00–1.Za + Janinę i Józefa oraz Bogusława Buczek
             2.Za + Anielę i Karola Kafara – greg. 2/30      

SOBOTA – 3 grudzień 2011 r.

6.30–1.O miłosierdzie Boże dla + Janusza – greg. 3/30      
           2.O dary Ducha Świętego a szczególnie dar życiowej mądrości dla Pawła
8.00–O dar nieba dla + rodziców Reginy i Bronisława Kamińskich
9.00–Intencja MI
18.00–1.O miłosierdzie Boże dla + Marianny w 2 rocznicę śmierci
             2.O dar nieba dla + Zofii i Bolesława – greg. 3/30      
             3.Za + Anielę i Karola Kafara – greg. 2/30      
            
DRUGA NIEDZIELA ADWENTU – 4 grudzień 2011 r.

6.45–O wieczne szczęście dla + Heleny, Władysława, Józefa, Eugeniusza
            i Wiesławy
8.00–O dar nieba dla + Romana w 15 rocznicę śmierci
9.15–O wieczny odpoczynek dla + męża Jana Szelca w 3 rocznice śmierci
10.30–O dar nieba dla + Zofii i Bolesława – greg. 4/30      
12.00–O wieczny odpoczynek dla + Janusza – greg. 4/30      
15.00–Za + Anielę i Karola Kafara – greg. 4/30      
19.00–O dar nieba dla + Mieczysławy Lubienieckiej w 7 rocznice śmierci