PONIEDZIAŁEK – 3 styczeń 2011 r.                                                      
    
6.30–1.Za + Stanisławę Kwater – greg. 3/30
           2.Za + Stanisława Kubita – greg. 3/30
           3.Za + Bronisława Pielecha w 10 rocznicę śmierci
8.00–1.Za + Mariannę Belczyk – greg. 3/30
     2.Za + Danutę Fiala – greg. 3/30
9.00–1.O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę MB Pocieszenia dla Sióstr
              z I Róży i ich rodzin
           2.Za + Andrzeja Sokoła
18.30–Za + Halinę Lewicką z 12 Róży oraz za zmarłych z rodzin wszystkich Sióstr
              z tej Róży            

WTOREK – 4 styczeń 2011 r.
    
6.30–1.Za + Stanisławę Kwater – greg. 4/30
           2.Za + Stanisława Kubita – greg. 4/30
           3.Za Parafian
8.00–1.Za + Mariannę Belczyk – greg. 4/30
           2.Za + Danutę Fiala – greg. 4/30
9.00–Za + Franciszka, Janinę, Bronisława, Marię i Jana
18.30–Za + Zdzisława Jaremę
         
ŚRODA – 5 styczeń 2011 r.
    
6.30–1.Za + zmarłych braci, siostry, rodziców, krewnych, dobrodziejów zakonu
              i zmarłych z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
            2.Za + Stanisławę Kwater – greg. 5/30
            3.Za + Stanisława Kubita – greg. 5/30
8.00–1.Za + Mariannę Belczyk – greg. 5/30
            2.Za + Danutę Fiala – greg. 5/30
9.00–1.W intencjach czcicieli MB Pocieszenia  
           2.Za + Romualda Biskupskiego w 3 rocznicę śmierci
18.30–Za + Eugeniusza Siermińskiego w 9 rocznicę śmierci

CZWARTEK – 6 styczeń 2011 r. – Uroczystość Objawienia Pańskiego

6.30–Za + Stanisławę Kwater – greg. 6/30
8.00–1.Za + Mariannę Belczyk – greg. 6/30
           2.Za + Danutę Fiala – greg. 6/30
9.00–Za + Mieczysławę, Stanisława i Kazimierza
10.00–Za + Stanisławę i Kazimierza Genda
17.00–Za + Stanisława Kubita – greg. 6/30
18.30–Za + Marię. Prośba o Boże miłosierdzie i życie wieczne
                          
PIĄTEK – 7 styczeń 2011 r. – Pierwszy Piątek Miesiąca

6.30–1.Za + Stanisławę Kwater – greg. 7/30
           2.Za + Stanisława Kubita – greg. 7/30
           3.Za + dusze w czyśćcu cierpiące
8.00–1.Za + Mariannę Belczyk – greg. 7/30
           2.Za + Danutę Fiala – greg. 7/30
9.00–O zdrowie i błogosławieństwo Boże w Nowym Roku dla Danuty
17.00–O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę MB Pocieszenia w Nowym Roku    
             dla Sióstr z IV Róży i ich rodzin
18.30–Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, dalsze Boże
             błogosławieństwo i opiekę MB Pocieszenia dla rodziny        

SOBOTA – 8 styczeń  2011 r. – Pierwsza sobota miesiąca

6.30–1.Za +  Stanisławę Kwater – greg. 8/30
           2.Za + Stanisława Kubita – greg. 8/30
8.00–1.Za + Mariannę Belczyk – greg. 8/30
           2.Za + Danutę Fiala – greg. 8/30
9.00–1.Intencja MI
           2.Za + Rafała Fuksa
           3.Za + Irenę Huta
18.30–Za + Michała Stańko
              
NIEDZIELA – 9 styczeń 2011 r. – Święto Chrztu Pańskiego

6.45–O dar nieba dla +  Stanisławy Kwater – greg. 9/30
8.00–O dar nieba dla + Danuty Fiala – greg. 9/30
9.15–O życie wieczne dla + Marianny Belczyk – greg. 9/30
10.30–Za + Józefa Froń w 16 rocznicę śmierci
12.00–Za Parafian
15.00–O życie wieczne dla + Jerzego Keck
19.00–O życie wieczne dla + Stanisława Kubit – greg. 9/30