PONIEDZIAŁEK – 30 maj 2011 r.                                                    
    
6.30–1.O dar nieba dla + Kazimierza Kucharskiego w 9 rocznicę śmierci
           2.Za + Stanisława Kubit i zmarłych z rodziny
8.00–O dar nieba dla + Krystyny Alicji Czyż – intencja od dzieci – greg. 30/30
9.00–O radość wieczną dla + Alicji Rossakiewicz – greg. 29/30
18.30–1.Za + Marię Felczuk i Henrykę Bazylewicz
             2.O dar nieba dla + Stanisława Sabat – greg. 30/30
             3.O życie wieczne dla + rodziców: Marii i Józefa oraz brata Stanisława

WTOREK – 31 maj 2011 r.
    
6.30–1.O dar nieba dla + Stanisława i Ryszarda
           2.O potrzebne łaski dla Sióstr i Braci III Zakonu Franciszkańskiego
8.00–O dar nieba dla + Zofii Kielar w 12 rocznicę śmierci
9.00–O miłosierdzie Boże dla + Alicji Rossakiewicz – greg. 30/30          
18.30–1.Intencja dziękczynna za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o dalsze
                Boże błogosławieństwo dla Elżbiety i Jacka w 11 rocznicę ich ślubu
             2.O zdrowie i dary Ducha Świętego dla Hani z okazji jej urodzin
             3.O błogosławieństwo Boże i opiekę MBP dla uczestników nabożeństw           
                 majowych przy kapliczce przy ul. Podgórze

ŚRODA – 1 czerwiec 2011 r. – pierwsza środa miesiąca

6.30–1.Za + braci, siostry, rodziców, krewnych, dobrodziejów zakonu i zmarłych
              z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
           2.O dar nieba dla + Janiny Krajnik- greg. 1/30    
           3.O dar nieba dla + Anny Turkowskiej – greg. 1/30      
8.00–Dantis
9.00–W intencjach czcicieli MB Pocieszenia
18.00–1.O dary Ducha Świętego w życiu i w nauce dla dzieci z klasy 3D z okazji
                 Dnia Dziecka
             2.O wszelkie potrzebne łaski dla Mateusza i Karoliny z okazji Dnia Dziecka
             3.O życie wieczne dla + Marii Michalczak – greg. 1/30

CZWARTEK – 2 czerwiec 2011 r.

6.30–1.O dar nieba dla + Janiny Krajnik- greg. 2/30            
           2.O miłosierdzie Boże dla + Anny Turkowskiej – greg. 2/30
8.00–O dar nieba dla + Edwarda Kielar w 31 rocznicę śmierci
9.00–O miłosierdzie Boże dla + Czesława Borowskiego w 10 rocznicę śmierci
18.30–1.O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę MB Pocieszenia dla Hani
             2.O życie wieczne dla + Piotra Bugaczowicza w 12 rocznicę śmierci
             3.O życie wieczne dla + Marii Michalczak – greg. 2/30
             4.Intencja SP 1

PIĄTEK – 3 czerwiec 2011 r. – pierwszy piątek miesiąca  

6.30–1.O dar nieba dla + Janiny Krajnik- greg. 3/30            
           2.O miłosierdzie Boże dla + Anny Turkowskiej – greg. 3/30
8.00–O dar nieba dla + Janiny Kaczmarskiej – intencja od sąsiadów z bloku
           przy ul. Armii Krajowej 10
9.00–1.O miłosierdzie Boże dla + Marii i Józefa Gazdowicz
17.00–Za + Jolantę Ratułowską – intencja od sąsiadów
18.30–1.Intencja dziękczynna za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o dalsze
                Boże błogosławieństwo i opiekę
             2.O życie wieczne dla + Marii Michalczak – greg. 3/30             

SOBOTA – 4 czerwiec 2011 r. – pierwsza sobota miesiąca

6.30–1.O dar nieba dla + Janiny Krajnik- greg. 4/30            
           2.O miłosierdzie Boże dla + Anny Turkowskiej – greg. 4/30
8.00–O dar nieba dla + Stanisławy Daszyk w 22 rocznicę śmierci
9.00–Prośba za przyczyną Niepokalanego Serca Maryi o odnowę duchową
           i rozwój Rycerstwa Niepokalanej
18.00–1.Za + rodziców: Zofię i Bolesława oraz + rodzeństwo: Jana, Alfreda i Józefa
             2.O dar nieba dla + Eugeniusza Paszkiewicza w 33 rocznicę śmierci
                 oraz + rodziców i teściów
             3.O miłosierdzie Boże dla + Marii Michalczak – greg. 4/30

NIEDZIELA – 5 czerwca 2011 r. – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego  

6.45–O dar nieba dla + Janiny Krajnik- greg. 5/30
8.00–O życie wieczne dla + rodziców: Eugenii i Mieczysława Czerwińskich
9.15–O wieczne szczęście dla + Jerzego Keck
10.30-O dar nieba dla + Marii Michalczak – greg. 5/30
12.00–1.Za Parafian
             2.Za + Annę Turkowską – greg. 5/30
15.00–O dar nieba dla + Jana Babiaka
19.00–O życie wieczne dla + Stanisława w 12 rocznicę śmierci