Przypadająca dziś 30 rocznica zamachu na Jana Pawła II jest okazją do szczególnej refleksji. To wydarzenie pokazuje, że zło nie zwycięży dobra, ponieważ w momencie trudnym wkracza Bóg, Opatrzność i zachowuje tego, którego upatrzył On i Matka Boża, ochrania go i przeprowadza przez tę trudną próbę — podkreśla w rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową arcybiskup Józef Michalik.Hierarcha zauważa jednocześnie, że ta trudna próba była bramą do wielkości. Zwraca też uwagę, że męczeństwo w Kościele pierwotnym było szczególnie cenione.— Jeśli pierwsi chrześcijanie musieli pokutować za grzechy publiczne dziesięć, piętnaście lat, to po wstawiennictwie męczennika pokuta ta była im skracana lub niwelowana. Powiedziałem to kiedyś Ojcu Świętemu, że po chrzcie i łasce powołania otrzymał łaskę największą: męczeństwa.