PONIEDZIAŁEK 7 listopad 2011 r.
                                                  
6.30–1.Za + Leopolda Gac w 3 rocznicę śmierci
           2.Za + zmarłych z rodziny Mogilany: Piotra, Józefa, Paulinę i Grzegorza
8.00–Intencja dziękczynna Iwony Zimoń
9.00–Za + Franciszka, Janinę i Bronisława – greg. 7/30       
18.30–1.Za + Halinę, Edwarda i Ryszarda Pelc – greg. 7/30       
             2.Za + Stanisława Czwórnóg w 22 rocznicę śmierci
             3.O nawrócenie dla syna i potrzebne dla niego łaski

WTOREK – 8 listopad 2011 r.
    
6.30–1.Za + Stanisława
           2.Za + Marię, Witalisa, Helenę, Piotra i Barbarę
8.00–Za + Jana, Józefę i zmarłych z rodziny Kielarów
9.00–Za + Franciszka, Janinę i Bronisława – greg. 8/30       
18.30–1.Za + Halinę, Edwarda i Ryszarda Pelc – greg. 8/30       
             2.Prośba o zdrowie  i Boże błogosławieństwo oraz wszelkie potrzebne łaski
                dla Sióstr z 5 Róży oraz ich rodzin a także o łaskę nieba dla zmarłych Sióstr
             3.Za + Jerzego i Tadeusza Keck

ŚRODA – 9 listopad 2011 r.

6.30–Za + tatę Stanisława
8.00–1.Za + Franciszka, Janinę i Bronisława – greg. 9/30       
           2.Intencja dziękczynna Zyty Zegarskiej
9.00–W intencjach czcicieli MB Pocieszenia
18.30–1.Za + Halinę, Edwarda i Ryszarda Pelc – greg. 9/30       
             2.Za + Józefa Adamskiego
             3.O błogosławieństwo Boże i wszelkie łaski potrzebne w dorosłym życiu
                 dla Jakuba w 18 rocznicę urodzin

CZWARTEK – 10 listopad 2011 r.

6.30–1.Za + Mieczysławę w 11 rocznicę śmierci
           2.O nawrócenie i pojednanie Ariusza i Iwony
8.00–Za + Michała, Katarzynę i zmarłych z rodziny Kalinieckich
9.00–Za + Franciszka, Janinę i Bronisława – greg. 10/30       
18.30–1.W intencji Ojczyzny
             2.Za + Irenę i Kazimierza Kobylarskich
             3.Za + Halinę, Edwarda i Ryszarda Pelc – greg. 10/30       
         
PIĄTEK – 11 listopad 2011 r.
 
6.30–Za + Jana i Marię             
8.00–O wieczne szczęście dla + Józefy, Józefa, Kazimierza i Andrzeja
9.00–1.O miłosierdzie Boże dla + rodziców Anny i Mikołaja Polańskich
           2.Za + Franciszka, Janinę i Bronisława – greg. 11/30
17.00–Za + Jana Wermajster w 6 rocznicę śmierci
18.30–1.Za + Halinę, Edwarda i Ryszarda Pelc – greg. 11/30       
             2.Za + Jana Steca i zmarłych z rodziny
     
SOBOTA – 12 listopad 2011 r.

6.30–1.O wieczne szczęście dla + Leopolda
           2.Za + Walerię i Stanisława Pańko oraz + Adama Jędrzejewskiego
8.00–O dar nieba dla + Sióstr z 1 Róży Różańcowej oraz zmarłych z ich rodzin
9.00–Za + Franciszka, Janinę i Bronisława – greg. 12/30
18.30–1.Za + Halinę, Edwarda i Ryszarda Pelc – greg. 12/30       
             2.Za + Bogumiłę Preiznar
             3.O dar nieba dla + Sióstr z 4 Róży Różańcowej oraz zmarłych z ich rodzin
             
TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA – 13 listopad 2011 r.

6.45–Intencja dziękczynna za 40 lat małżeństwa z prośbą o błogosławieństwo Boże,        
           zdrowie i potrzebne łaski na dalsze lata dla Jubilatów Genowefy i Tadeusza
           oraz ich rodziny
8.00–Za + Franciszka, Janinę i Bronisława – greg. 13/30
9.15–Intencja dziękczynna za 60 lat życia z prośbą o błogosławieństwo Boże,        
           zdrowie i potrzebne łaski na dalsze lata dla męża Lesława
10.30–Za + Halinę, Edwarda i Ryszarda Pelc – greg. 13/30    
12.00–O błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla Joanny Filipiak
             oraz o łaskę nieba dla jej męża Władysława w 62 rocznicę ślubu
15.00–O błogosławieństwo Boże i wszelkie łaski potrzebne w życiu dla Dominika      
             w 1 rocznicę urodzin oraz dla jego rodziców
19.00–O wieczne szczęście dla + zmarłych z rodziny Burkotów