PONIEDZIAŁEK – 7 luty 2011 r.                                                      
    
6.30–1.W intencji misji i misjonarzy
           2.Za + dusze w czyśćcu cierpiące
8.00–Intencja dziękczynna za otrzymane w życiu łaski z prośbą o dalsze  
           błogosławieństwo Boże dla Konrada
9.00–Intencja dziękczynna za otrzymane w życiu łaski otrzymane za  
           wstawiennictwem św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego z prośbą o znalezienie
           pracy dla Tomasza
18.30–1.Za + Janinę Radwańską – greg. 7/30 – intencja od córek z rodzinami
             2.O zdrowie i potrzebne łaski dla Wandy i Kazimierza
             3.O zdrowie i opiekę MB Pocieszenia dla małej Zosi

WTOREK – 8 luty 2011 r.
    
6.30–1.O życie wieczne dla + Elżbiety
           2.O zdrowie i potrzebne łaski dla Dorotki i jej rodziny
8.00–O życie wieczne dla + Stefanii Uznańskiej w 31 rocznicę śmierci
9.00–O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę MB Pocieszenia dla Sióstr
           z 3 Róży i ich rodzin
18.30–1.Intencja wynagradzająca za grzechy niewierności popełnione w rodzinie
             2.O życie wieczne dla + Krzysztofa
             3.Za + Janinę Radwańską – greg. 8/30 – intencja od córek z rodzinami
    
ŚRODA – 9 luty 2011 r.
    
6.30–1.W intencji misji i misjonarzy
           2.Dantis
8.00–O miłosierdzie Boże dla + Kazimierza Patały
9.00–W intencjach czcicieli MB Pocieszenia       
18.30–1.Intencja dziękczynna za otrzymane w życiu małżeńskim łaski z prośbą
                o dalsze błogosławieństwo Boże dla Małgorzaty i Janusza w 20 rocznicę
                ich ślubu oraz o dary Ducha Świętego dla córki Paulinki
              2.O miłosierdzie Boże dla + Heleny, Franciszka i Eugenii         
              3.Za + Janinę Radwańską – greg. 9/30 –  intencja od córek z rodzinami

CZWARTEK – 10 luty 2011 r.

6.30–1.Za + Leopolda Gac
           2.Dantis
8.00–Za + Albina, Cecylię, Elizę i Edwarda Sternik
9.00–O miłosierdzie Boże dla + rodziców: Anny i Władysława
18.30–1.Prośba o życie wieczne dla + Anny i Antoniego
             2.Za + Antoninę w 23 rocznicę śmierci
             3.Za + Janinę Radwańską – greg. 10/30 –  intencja od córek z rodzinami

PIĄTEK – 11 luty 2011 r.

6.30–1.W intencji misji i misjonarzy
           2. Dantis
8.00–Prośba o życie wieczne dla + Jadwigi Bania – intencja od sąsiadów
9.00–O szczęśliwe rozwiązanie oraz zdrowie dla matki Moniki oraz jej dziecka
18.30–1.O dar nieba dla + Stanisława Kubita – intencja od grup parafialnych
             2.Za + Janinę Radwańską – greg. 11/30 –  intencja od córek z rodzinami
             3.O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę MB Pocieszenia dla Eweliny
                 z okazji jej urodzin

SOBOTA – 12 luty  2011 r.

6.30–1.O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Faustynki
           2.Dantis
8.00–Prośba o życie wieczne dla + Jadwigi Bania – intencja od sąsiadów
9.00–O dar nieba dla + Mariana Dudzik
18.30–1.Intencja dziękczynna za szczęśliwe ukończenie budowy domu z prośbą
                o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny
             2.Za + Janinę Radwańską – greg. 12/30 –  intencja od córek z rodzinami
             3.O życie wieczne dla + Krzysztofa w 10 rocznicę śmierci
            
SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA – 13 luty 2011 r.

6.45–O dar nieba dla + mamy Zofii Wolak
8.00–O błogosławieństwo Boże dla Grzegorza w 29 rocznicę urodzin      
9.15–O życie wieczne dla + Teofili Paszkiewicz – intencja od sąsiadów
10.30–Za + Janinę i Jana Szczerba w rocznicę ich śmierci
12.00–Za Parafian
15.00–O życie wieczne dla + Kazimierza Gendy w 31 rocznicę śmierci
19.00–O życie wieczne dla + Janiny Radwańskiej – greg. 13/30 – intencja od córek
             z rodzinami