PONIEDZIAŁEK 8 sierpnia 2011 r.
   
6.30–O miłosierdzie Boże dla + Marka Michenko w 6 rocz. śmierci
           intencja od koleżanek i kolegów.
9.00–Za +  Stanisława– greg. 8/30
9.00–W intencji Ojca Gwardiana.
18:30–Za + Katarzynę w 23 rocz. śm.

WTOREK – 9 sierpnia 2011 r.
   
6.30–O dar nieba dla ++  Henryka, brata Leona oraz mamę Ludwikę.
9.00–Za +  Stanisława– greg. 9/30
9.00–Int. dziękczynna za 25 lat małżeństwa Anny i Janusza
           z prośbą o dalsze błog.Boże oraz piekę M.B.P.
18.30–Za + Lesława Wojnarowskiego w 8 rocz. śm.
18.30–Za + Leontynę i Gotfryda Biegów – od sąsiadów
           
ŚRODA – 10 sierpnia 2011 r. 
   
6.30–Za + Iwonę Sternik
9.00–W intencji czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
18.30–Za +  Stanisława– greg. 10/30
18.30–W int. Ojczyzny

CZWARTEK – 11 sierpnia 2011 r. 

6.30–Za ++ Wojciecha i Marię Zdeb
9.00–Za ++  Helenę i Józefa oraz ++ z rodziny
9.00–Za ++ Zofię, Janinę, Tadeusza i Józefa
18.30–Za + Stanisława – greg. 11/30

PIĄTEK – 12 sierpnia 2011 r.

6.30–Za +  Halinę Gębuś
9.00–Za +  Marię i Ireneusza oraz ++ z rodziny
18.30–Za + Stanisława – greg. 12/30
18.30–Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o potrzebne łaski
             dla rodziny Kraczkowskich

SOBOTA – 13 sierpnia 2011 r.

6.30–Podziękowania za wspólne przeżycie 50 lat małżeństwa
6.30–O zdrowie dla Ani oraz opiekę M.B.P. podczas leczenia
9.00–Za + Kazimierza i ++ z rodziny
18.30–Za +  Stanisława– greg. 13/30
18.30–Za + Waldemara Kaczmarskiego w 1 rocz. śm. – ofiaruje brat z rodziną

DWUDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA – 14 sierpnia 2011 r.

6.45–Int. dziękczynna w 20 roczn. ślubu Grażyny i Jacka
           z prośbą o potrzebne łaski dla rodziny
8.00–Za + Władysława Nogaj w 1 roczn. śmierci
9.15–O zbawienie wieczne dla + Grzegorza Procyka w 10 r. śmierci
           oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
10.30–W 50 – lecie ślubu Marii i Tadeusza
12.00–Za parafian
15.00–Int. dziękczynna w 20 r. ślubu Grażyny i Jacka z prośbą
             o potrzebne łaski dla rodziny                      
19.00–Za + Stanisława – greg. 14/30