PONIEDZIAŁEK – 9 maj 2011 r.                                                    
    
6.30–W intencji Panu Bogu wiadomej           
8.00–1.O dar nieba dla + Krystyny Alicji Czyż – intencja od dzieci – greg. 9/30
9.00–1.O radość wieczną dla + Michała Krajnika w 11 rocznicę śmierci
           2.O dar nieba dla + Józefa
18.30–1.Za + zmarłych z rodziny Barszczewskich: Stanisława, Janinę, Zofię i Jana
             2.O dar nieba dla + Stanisława Sabat – greg. 9/30
             3.O życie wieczne dla + Alicji Rossakiewicz – greg. 8/30

WTOREK – 10 maj 2011 r.
    
6.30–O dar nieba dla + Stanisława – Andrzeja
8.00–O dar nieba dla + Krystyny Alicji Czyż – int. od dzieci – greg. 10/30
9.00–O miłosierdzie Boże dla + Alicji Rossakiewicz – greg. 9/30
18.30–1.W intencji Ojczyzny
             2.Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o życie w trzeźwości
             3.Za + Zofię i Zbigniewa
             4.O życie wieczne dla + Stanisława Sabat – greg. 10/30

ŚRODA – 11 maj 2011 r.

6.30–1.Za + Marię
           2.Za + Stanisława Kluskę
8.00–O dar nieba dla + Krystyny Alicji Czyż – intencja od dzieci – greg. 11/30
9.00– W intencjach czcicieli MB Pocieszenia
18.30–1.O życie wieczne dla + Stanisława Sabat – greg. 11/30
             2.O radość nieba dla + Czesławę Daniło w 9 rocznicę śmierci
             3.O miłosierdzie Boże dla + Alicji Rossakiewicz – greg. 10/30

CZWARTEK – 12 maj 2011 r.

6.30–1.Za + Adama Drwięgę w 2 rocznicę śmierci
           2.Za + Jana Jakima, Oliwię Jakima i Janusza Fedak
8.00–O dar nieba dla + Krystyny Alicji Czyż – intencja od dzieci – greg. 12/30
9.00–O miłosierdzie Boże dla + Alicji Rossakiewicz – greg. 11/30
18.30–1.Za + Helenę Szymańską z okazji jej imienin
             2.O życie wieczne dla + Franciszka w 12 rocznicę śmierci
             3.O miłosierdzie Boże dla + Stanisława Sabat – greg. 12/30

PIĄTEK – 13 maj 2011 r.

6.30–O Bożą opiekę dla Zofii Kocur
8.00–O dar nieba dla + Krystyny Alicji Czyż – intencja od dzieci – greg. 13/30
9.00–1.O miłosierdzie Boże dla + Alicji Rossakiewicz – greg. 12/30
           2.Intencja dziękczynna za zdrowie Zofii z prośbą o dalszą opiekę i łaski
18.30 – 1.O spokój dla dusz + Anny Bartko i Józefy Bator
               2.O życie wieczne dla + Józefa, Zofii i Jerzego Żabińskich
               3.O miłosierdzie Boże dla + Stanisława Sabat – greg. 13/30

SOBOTA – 14 maj  2011 r.

6.30–O powrót do zdrowia dla oraz Boże błogosławieństwo dla Jacka
8.00–O dar nieba dla + Krystyny Alicji Czyż – intencja od dzieci – greg. 14/30
9.00–1.O szczęście wieczne dla + Antoniny i Franciszka w rocznice ich śmierci
           2.O miłosierdzie Boże dla + Alicji Rossakiewicz – greg. 13/30
13.00–W intencji Szymona Sawickiego z okazji przyjęcia I Komunii Świętej
18.00–1.Za + Stanisława Sabat – greg. 14/30
             2.O dar nieba dla + o. Romana Pałaszeskiego
             3.O miłosierdzie Boże dla + Alicji Rossakiewicz – greg. 13/30
             4.Za + Mariana Roman w 4 rocznicę śmierci
             
CZWARTA NIEDZIELA WIEKLANOCNA – 15 maj 2011 r.  

6.45–O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Zofii i Heleny, które opiekuję się
           kapliczką przy ul. Armii Krajowej
8.00–1.O dar nieba dla + Stanisławy, Stanisława, Kazimierza i Tadeusza
           2.O życie wieczne dla + Krystyny Alicji Czyż – int. od dzieci – greg. 15/30
9.15–O wieczne szczęście dla + Alicji Rossakiewicz – greg. 14/30
10.00–W intencji dzieci przystępujących do I Komunii Świętej
12.00–W intencji dzieci przystępujących do I Komunii Świętej             
15.00–O dar nieba dla + Jadwigi Mogilany i Genowefy Michalak
19.00–O życie wieczne dla + Stanisława Sabat – greg. 15/30