Wizerunek świętego Walentego jako pierwszy znany pochodzi dopiero z ilustracji zamieszczonej w Kronice Norymberskiej, wydanej w 1493 roku. Prawdopodobnie był biskupem, więc tradycyjnie przedstawia się go w stroju biskupim. Jest męczennikiem, więc czasem jego atrybutem jet palma męczeństwa. W rzymskim kościele św. Praksedy znajdują się relikwie świętego.Zwykło się mówić o Świętym Walentym, że jest  patronem zakochanych. Kim jednak był ów święty, i dlaczego tak Go właśnie nazwano. Wiemy, że  był biskupem męczennikiem, który żył w III wieku.14 lutego został wyznaczony dniem św. Walentego już w 496 roku. Ale Wtedy uświadamiamy sobie kto i dlaczego jest dla nas ważny. Nie wolno nam jednak zapomnieć, że miłość to coś więcej niż migające serduszko i miły wierszyk. O miłość powinniśmy się troszczyć i codziennie ją pielęgnować.