Niedziela 28 sierpnia br. dla naszej Wspólnoty Klasztornej oraz Parafialnej była dniem szczególnym. W czasie mszy świętej o godz . 12.00, której przewodniczył O. Gwardian Zbigniew Kubit żegnaliśmy naszych duszpasterzy O. Łukasza Ścieszkę oraz O. Karola Januszewskiego. Czy może być bowiem piękniejszy wyraz dziękczynienia za pracę jaką włożyli podejmując różne działania duszpasterskie w parafii pracując z powierzonymi ich opiece grupami duszpasterskim oraz innymi jak modlitwa. sami podkreślali, że na nową drogę, która otwiera się przed Nimi potrzebują takiego wsparcia bo jest ono najważniejsze. Ważniejsze od słów i kwiatów choć i te przyjmują z wielką wdzięcznością. Jak wiemy na mocy swojej władzy ordynariusz naszej Prowincji Zakonnej O. Jarosław Zachariasz skierował naszych braci do pracy na misjach. O. Łukasz skierowany został do pracy w Taszkencie w dalekim Uzbekistanie natomiast O. Karol do Bołszowiec na Ukrainie. Ojciec Gwardian w wygłoszonym Słowie Bożym odniósł się do wyjątkowości i wagi posługi misyjnej odnosząc swoje słowa do tekstu niedzielnej Ewangelii mówiącej o krzyżu, cierpieniu i wyrzeczeniu. Praca i posługa kapłańska stwierdził O. Gwardian nie ma sensu jeżeli zapomnimy o tych trzech aspektach tak ściśle związanych z posługą kapłańską.