Wspólnota naszej Parafii w dniu wczorajszym czyli 7 maja obchodziła Uroczystość Odpustową związaną z obecnym w naszym franciszkańskim kościele czczonym przez wieki obrazem Matki Bożej Pocieszenia.Uroczysta Msza święta odpustowa, której o godz.18.00 przewodniczył O.Piotr Marszałkiewicz – wikariusz parafii i klasztoru zgromadziła jak zawsze liczną rzeszę wiernych.W wygłoszonej homilii O. Piotr podkreślił wyjątkową rolę jaką spełniała i spełnia w życiu Kościoła i naszej parafii Maryja obecna w naszym Sanktuarium w swoim obrazie jako Matka Pocieszenia – Pani Ziemi Sanockiej.Maryja zawsze gotowa jest otaczać nas Swoją Matczyną opieką.Przez wieki przed ten obraz przychodziły rzesze wiernych aby prosić Matkę Bożą o wstawiennictwo i potrzebne łaski.Któż z nas nigdy nie doświadczył strapienia? Kto z nas nie cierpiał z powodu krzywdy, upokorzenia, poważnego zakłopotania, doznanej niesprawiedliwości, czy wreszcie smutku spowodowanego naturalnym biegiem życia z bolesnymi jego zdarzeniami (choroba, czy śmierć kogoś bliskiego)? Strapienie jest nieodstępnym składnikiem naszego życia. Nie da się go uniknąć. Ważne jest jednak, abyśmy je, dzięki wierze obrócili na nasze dobro duchowe.