Dwudziesta rocznica śmierci męczeńskiej polskich misjonarzy franciszkanów w Peru minie 9 sierpnia. Uroczystości upamiętniające o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka odbędą się w miejscu męczeństwa – w Pariacoto i w rodzinnych stronach zakonników – w Zawadzie k. Tarnowa i Rychwałdzie k. Żywca. Poprzedzi je dwudniowy kongres w stolicy Peru – Limie."Celem kongresu (5-6 sierpnia) jest popularyzacja postaci męczenników, refleksja nad fenomenem męczeństwa i jego roli w doświadczeniu misyjnym, franciszkańskim i – generalnie – chrześcijańskim" – mówi o. Jacek Lisowski, delegat prowincjała franciszkanów w Peru.Wykłady poświęcone będą refleksji nad męczeństwem w XX i w XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem franciszkańskich męczenników w historii Kościoła.Podczas kongresu duchowni i świeccy współpracownicy męczenników sprzed 20 lat złożą świadectwa o ich życiu i pracy.