Pierwszą prawdę ewangelicznej mądrości formułuje Chrystus w zaskakujący sposób: A ja wam powiadam, żebyście się nie sprzeciwiali złu. Jest to jedno z tych zaleceń, które w pierwszym zetknięciu wydają się nie do przyjęcia. Umieszczone jednak w całości Ewangelii i rozważane w duchu nauki Chrystusa, traci ten charakter nieprzydatności życiowej. Bez większych trudności potrafimy uzupełnić i dopowiedzieć ten nakaz Chrystusa i wtedy będzie on brzmiał: A ja wam powiadam, abyście się nie sprzeciwiali złu przez nowe zło, przez pomnażanie zła, które już inni uczynili. – Tylko takie tłumaczenie słów Chrystusa jest dopuszczalne i w pełni uzasadnione, bo sam Chrystus nieustannie sprzeciwia się złu czyniąc dobro i swoich uczniów do takiego sprzeciwu zobowiązuje, kiedy mówi: Ludzie was nienawidzą, a wy miłujcie. Ludzie wam źle czynią i prześladują was, a wy czyńcie im dobrze.Ludzie mówią wszystko złe przeciwko wam kłamiąc, a wy módlcie się za nich. – Wszystko to są akty sprzeciwu przeciwko złu – przez dobro.