W niedzielę 23 stycznia br. gościliśmy w naszej parafialnej świątyni Młodzieżową Orkiestrę Dętą OSP z Jaćmierza, która uświetniła oprawę muzyczną Mszy świętej o godz 15.00. Po zakończeniu Mszy św. Młodzieżowa orkiestra z Jaćmierza wykonała  Noworoczny Koncert podczas, którego usłyszeliśmy najpiękniejsze kolędy i utwory muzyki rozrywkowej przeplatane ciekawymi konkursami, w których wzięli udział starsi i młodsi parafianie. Po koncercie dla chętni mogli nabyć kalendarze Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP z Jaćmierza. Młodzież zbierała także do puszek wolne datki na swój rozwój i działalność.Orkiestra działa po reaktywacji od sierpnia 2003 roku; funkcję kapelmistrza objął pan Grzegorz Maliwiecki, który podjął się kształcenia miejscowych dzieci i młodzieży od podstaw. Mimo niezbyt długiego okresu działania orkiestra ma na swoim koncie wiele zagranych koncertów i osiągnięć. Z całego serca życzymy Orkiestrze w nowym roku licznych osiągnięć, które z pewnością będą wielką satysfakcją nie tylko dla młodych muzyków ale i dla słuchających tak jak to było w wypadku wspomnianego Koncertu Noworocznego w naszej franciszkańskim kościele.