Ojciec Święty poleca modlitwom wiernych na całym świecie na miesiąc marzec dwie intencje . Ogólną: „Aby narody Ameryki Łacińskiej dochowywały wierności Ewangelii i cieszyły się coraz większą sprawiedliwością społeczną i pokojem”. Oraz misyjną: „Aby Duch Święty dawał światło i siłę chrześcijańskim wspólnotom i wiernym prześladowanym bądź dyskryminowanym z powodu Ewangelii w licznych regionach świata”.Benedykt XVI Do problemów kontynentu amerykańskiego Benedykt XVI powraca często. Po raz pierwszy jako Papież stanął tam przed czterema laty, by otworzyć 13 maja 2007 r. w Aparecidzie w Brazylii obrady V Konferencji Ogólnej Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów. W wygłoszonym przy tej okazji przemówieniu wskazał, że ludy tego kontynentu „mają prawo do pełnego życia, właściwego dzieciom Boga, w bardziej ludzkich warunkach: w wolności od groźby głodu i wszelkiej formy przemocy”. Podkreślił potrzebę propagowania kultury życia.