Edukacja i formacja to jedno z najpilniejszych wyzwań stojących dziś przed Kościołem. Zwrócił na to uwagę Papież, spotykając się z uczestnikami sesji plenarnej Kongregacji Edukacji Katolickiej.Benedykt XVI „Dzieło wychowania, jak się wydaje, jest coraz trudniejsze, gdyż w kulturze, która zbyt często jako swoje «credo» głosi relatywizm, zaczyna brakować światła prawdy – mówił Ojciec Święty. – Co więcej, uważa się nawet, że mówić o prawdzie jest niebezpiecznie. Wzbudza się w ten sposób zwątpienie co do wartości będących podstawą istnienia osobowego i wspólnotowego. Dlatego ważna jest posługa, jaką pełnią w świecie liczne instytucje formacyjne inspirujące się chrześcijańską wizją człowieka i rzeczywistości. Wychowanie jest aktem miłości, świadczeniem «miłości intelektualnej», a to wymaga odpowiedzialności, oddania, życiowej konsekwencji”.Wśród uczelni, którymi zajmuje się Kongregacja Edukacji Katolickiej, szczególne znaczenie mają dla Kościoła seminaria – przypomniał Benedykt XVI.