Ogólnopolska Niedziela Biblijna zainaugurowała obchody III Tygodnia Biblijnego w Polsce. Jego hasłem są słowa: "Mów, Panie, Twój sługa słucha".Jest to też okazja do szczególnego dziękczynienia za beatyfikację patrona polskiego Dzieła Biblijnego Jana Pawła II.Największym sukcesem Jana Pawła II było głoszenie Ewangelii. Dzieło Biblijne pragnie być odpowiedzią na wezwanie naszego Papieża, dlatego włącza się w dzieło nowej ewangelizacji. W tym dziele doświadczamy jego wsparcia.Tematyka III Tygodnia Biblijnego będzie nawiązywała do obecnego roku kościelnego "W komunii z Bogiem".Jak podkreślają organizatorzy, Tydzień Biblijny jest odpowiedzią na znaki czasu. Może być okazją do wspólnego, duchowego wędrowania po śladach Jezusa i wsłuchiwania się w Jego słowa zapisane w Piśmie Świętym. Staje się to dla wielu wspólnot diecezjalnych i parafialnych, a także dla rodzin chrześcijańskich czasem błogosławionym. Apostolat Dzieła Biblijnego chce przygotowywać ludzi do jak najlepszego rozumienia Pisma Świętego, do szukania w nim mądrości,tak by rodziła się komunia między człowiekiem a Bogiem.Chcemy zachęcać ludzi, by sięgali do Pisma Świętego i w nim szukali odpowiedzi na pytania, jakie pojawiają się w ich życiu.