Episkopat Polski apeluje "do wszystkich rodaków, aby w sierpniu powstrzymali się od alkoholu i wszelkich środków odurzających ze względu na własne dobro, dobro rodziny i dobro Polski. Pokażmy, że potrafimy żyć szczęśliwie bez alkoholu” – napisał w liście bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu.Jak podkreśla się w apelu, Kościół prosi wszystkich Polaków o świadectwo abstynencji z motywów religijno – moralnych, wychowawczych i patriotycznych. Abstynencję można ofiarować Bogu jako wynagrodzenie za grzech pijaństwa. Jest ona także znakiem troski o zbawienie tych, którzy nadużywają alkoholu lub są zagrożeni uzależnieniem. Można ją ofiarować drugiemu człowiekowi w trosce o jego godność.Abstynencja to „niezawodny lek na uzależnienie oraz bezcenne wsparcie trzeźwiejących”, a także „wartościowy przykład wychowawczy dla najmłodszych oraz umocnienie tych, którzy zachowują umiar” – brzmi fragment listu Zespołu, który dodaje, że abstynencję można także ofiarować naszej Ojczyźnie. „Pamiętając o bohaterach polskiej niepodległości i wolności, mamy okazję podjąć osobistą walkę z tym, co niszczy i osłabia naród”