Poprzedzająca Wigilię Bożego Narodzenia niedziela była dla naszej Parafialnej Wspólnoty dniem szczególnym.Tego dnia harcerze Hufca ZHP Ziemi Sanockiej im. Ks. Zdzisława Peszkowskiego przekazali naszemu kościołowi Światło z Groty Narodzenia z Betlejem. Światło Pokoju otrzymaliśmy na mszy św. w niedzielne południe 18 grudnia br. Z rąk harcerzy przyjął je w imieniu naszej Wspólnoty Parafialnej oraz Klasztornej. O. Piotr – wikariusz klasztoru i parafii. Zuchy i harcerze i ich instruktorka modlili się wraz z nami, a do wspólnoty klasztornej oraz wszystkich parafian skierowali orędzie wraz z życzeniami świątecznymi: „ To Światło z Betlejem, z miejsca przyjścia na świat Syna Bożego, odsłania przed nami prawdę o zatroskanej miłości Boga, który pochyla się nad losem człowieka zranionego przez grzech. Wskazuje nam także autentyczne źródło łaski i wewnętrznej siły pozwalającej człowiekowi powstawać ze słabości.