Najdoskonalsza, najgodniejsza Matka Jezusa – Święta Boża Rodzicielka zostaje ukazana ludziom, a zarazem jako pierwsza z tych, którzy skorzystali z darów Chrystusa. Pragnienie wyakcentowania specjalnego wspomnienia Matki Bożej zrodziło się już w starożytności chrześcijańskiej. W oktawę Bożego Narodzenia, dziękując Bogu za przyjście na świat Chrystusa, Kościół obchodzi uroczystość ku czci Matki Bożej, przez którą spełniły się obietnice dane całej ludzkości, związane z tajemnicą Odkupienia. W pierwszy dzień Nowego Roku z wszystkich przymiotów Maryi czcimy szczególnie Jej Macierzyństwo.