Odzyskanie niepodległości przez naszą Ojczyznę – czyli fakt historycznie istotny w dziejach polskiego narodu, który łączy się z dniem 11 listopada  ustanowiono świętem państwowym po raz pierwszy dopiero w 1937 roku.W latach 1939-44 podczas okupacji hitlerowskiej oraz w okresie od 1945 do 1989 roku, w czasie rządów komunistycznych obchodzenie święta 11 listopada było zakazane. Dopiero w roku 1989, ustawą Sejmu, przywrócono obchody tego święta, od tego roku Święto Niepodległości jest najważniejszym świętem państwowym a dzień 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.Święto obchodzone jest w całym kraju lecz najważniejsze obchody odbywają się w Warszawie na placu Józefa Piłsudzkiego pod Grobem Nieznanego Żołnierza.Święto Niepodległości skłania Polaków do refleksji na temat patriotyzmu.Nasze myśli biegną ku słowu Ojczyzna i patriotyzm.Dla wielu ludzi słowa te są tak drogie,że samo ich brzmienie przejmuje ich dreszczem.Często bywają jednak na ustach ludzi, którzy nie do końca rozumieją ich znaczenie.Ojczyzna – ziemia ojców, kraj urodzenia, kraj rodzinny. Ale nie jest to samo, co państwo.Bo można być pozbawionym państwa a mieć swoją ojczyznę. Nasi dziadowie dawno temu i my sami śpiewaliśmy całkiem niedawno: Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie”. Ojczyzna, choć więc zniewolona nadal jest ojczyzną i nie znaczy to samo co kraj.