Zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich (Dz 2, 42) – słowa „Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach”  są hasłem tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan organizowanego z inicjatywy Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej. Tradycyjnie Tydzień Modlitw rozpoczął się 18 stycznia, a zakończy się 25 stycznia w Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła. Niech nasza modlitwa wyprasza jedność pośród wszystkich chrześcijan. W ramach modlitw o jedność chrześcijan odbyło się w naszym franciszkańskim kościele w sobotę, 22 stycznia o godz.17.00 nabożeństwo ekumeniczne. Po nabożeństwie wyświetlony został film pt. Ostrov.Zaangażowanie ekumeniczne ma swoje bardzo silne uzasadnienie i motywy w naszej wierze.  Dlaczego wszyscy chrześcijanie powinni być jednością? Bo taka jest wola Boga. Wypełnianie tej woli powinno być najważniejszym motywem naszej ekumenicznej działalności.