1 – 7 październik 2012 r.

PONIEDZIAŁEK 1 październik 2012 r.
6.30–1.Za + Józefa oraz + brata
2.Za + Agnieszkę i Macieja
3.Za + Paulinę Gaworecką (greg. 1/30)
8.00-Za + Łukasza Zadylak oraz o łaskę nieba dla + Janiny Grześ
9.00–Za + Józefę Dudek
18.30–1.Za + Józefa Cybulskiego (greg. 1/30)
2.Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośba o dalszą Bożą opiekę
na dalsze lata życia małżeńskiego dla Agaty i Szymona w 1. rocz. ślubu
3.Msza święta dziękczynna z prośbą o wytrwałość w chorobie dla Sióstr z XV Róży Niewiast
i ich rodzin
WTOREK – 2 październik 2012 r.
6.30–1.Za + Stefanię, Franciszka i Józefa
2.Za + Paulinę Gaworecką (greg. 2/30)
8.00-Za + z rodziny Drwięgów
9.00–Za + Stefanię i Stefana Uznańskich
18.30–1.Za + Józefa Cybulskiego (greg. 2/30)
2.Za + z VI Róży Niewiast oraz + członków ich rodzin
3.Za + w czyśćcu cierpiących
ŚRODA – 3 październik 2012 r.
6.30–1.O Boże błogosławieństwo dla rodziny Stankiewiczów
2.Za + Paulinę Gaworecką (greg. 3/30)
8.00-Za + Janusza Michalika w 5. rocz. śmierci oraz + Stanisława Michalika w 3 r. śmierci
i + Edwarda Florko w 30. rocz. śmierci
9.00–W intencji czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
18.00–1.Za + Józefa Cybulskiego (greg. 3/30)
2.Za + Stefanię i Kazimierza Czopor
CZWARTEK – 4 październik 2012 r.
6.30–1.O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Aleksandra
2.Za + Paulinę Gaworecką (greg. 4/30)
8.00-Za + Franciszka
9.00–1.Za + Czesława Cynara w 10. rocz. śmierci
2.Za + Jana w 17. rocz. śmierci
18.30–1.Za + Józefa Cybulskiego (greg. 4/30)
2.Za + Irene Brejta
PIĄTEK – 5 październik 2012 r.
6.30–1.W pewnej intencji
2.Za + Paulinę Gaworecką (greg. 5/30)
8.00-Za + w czyśćcu cierpiących
9.00–Dziękczynno błagalna za wstawiennictwem św. Maksymilina w intencji
Karola
17.00-O łaskę nawrócenia dla Grzegorza oraz o uzdrowienie relacji rodzinnych
18.30–1.Za + Józefa Cybulskiego (greg. 5/30)
2.Za + Krzysztofa
SOBOTA – 6 październik 2012 r.
6.30-1.Za + Paulinę Gaworecką (greg. 6/30)
2.Za + Jerzego Lorenc
8.00-Za + Wandę, Feliksa, Helenę i Adama
9.00-Intencja Rycerstwa Niepokalanej
18.30–1.Msza święta dziękczynna za opiekę nad rodziną z prośbą
o Boże błogosławieństwo
2.Za + Józefa Cybulskiego (greg. 6/30)
3.Za + Jolantę i Kazimierza Ratułowskich
DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA – 7 październik 2012 r.  
6.45–Za + Paulinę Gaworecką (greg. 7/30)
8.00–Za + Józefa Cybulskiego (greg. 7/30)
9.15–Za + Janinę i Franciszka
10.30–Za + Józefa Boczar w 12. rocz. śmierci
12.00–W intencji Grażyny i Zenona  w 30. rocz ślubu z prośba o potrzebne łaski
oraz Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
15.00–Za + Ewelinę Kądziołka w 5. rocz. śmierci
19.00–Za + Annę, Karola, Janinę i Mikołaja

29 września 2012|