PONIEDZIAŁEK – 12 listopad 2012 r.
6.30–1.Za + Tadeusza Turkowskiego (greg. 12/30
2.Za + Włodzimierza  Dziedzic
8.00-Za + Włodzimierza Bodnar (greg. 12/30)
9.00-Za + Witolda Dziok – int. od IX róży różańcowej
18.30-1.O zdrowie i bł.Boże i opiekę MB Pocieszenia dla Marii
2.O bł.Boże i opiekę Matki Bożej dla Katarzyny i Jej Rodziny
3.Za + Witolda Dziok
WTOREK – 13 listopad   2012 r.
6.30-1.Za + Tadeusza Turkowskiego (greg. 13/30)
2.Za + + Józefę, Jana i za ++ z rodz. Kielar
8.00-1.Za + Włodzimierza Bodnar (greg. 13/30)
2.Za + Stanisława i Ryszarda
9.00-Za + Witolda Dziok – int. od IX róży różańcowej
18.30-1.W int. Alicji i Krzysztofa – o opiekę MB Pocieszenia i o dar potomstwa
2.Za + Leopolda i za + Ryszardę Zarzeczną – 9 rocznica śmierci
ŚRODA – 14 listopad  2012 r.
6.30-1.O bł.Boże i opiekę MB Pocieszenia dla Zofii i Jej Rodziny
2.Za + Tadeusza  Turkowskiego   (greg. 14/30)
8.00-Za + Włodzimierza Bodnar (greg. 14/30)
9.00-W intencji czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
18.30–1.O zdrowie i bł. Boże i opiekę MB dla Róży 8 – mej
i o  Miłosierdzie Boże dla zmarłych
2.Za + Witolda Dziok – int. od Anny, Rafała, Natalii, Łukasza ,
Arka i Izabeli ze Stępiny
3.Za + Urszulę Brykalską – 1 rocznica śmierci
CZWARTEK – 15 listopad 2012 r.
6.30-1.Za + Tadeusza Turkowskiego (greg. 15/30)
2.Za + Jadwigę Kostaś – int.od sąsiadów z bloku
8.00-Za + Włodzimierza Bodnar (greg. 15/30)
9.00-Za + Witolda Dziok – int. od szwagra Alfreda z rodziną
18.30-1.Za ++ siostry z III – ciej róży różańcowej i za ++ z ich Rodzin
2.Za ++ Teklę i Wiktora Wolwowiczów
3.Za + Tadeusza Łopuszańskiego
PIĄTEK – 16 listopada 2012 r.
6.30-1.W int.Marcina – o bł. Boże i pomyślne zdanie egzaminów
2.Z a + Tadeusza Turkowskiego ( greg. 16/30 )
8.00-Za + Włodzimierza Bodnar ( greg. 16/30)
9.00-Za + + Helenę i Tadeusza i za ++ z rodziny
18.30-1.W int. Alicji i Krzysztofa – o opiekę MB Pocieszenia i o dar potomstwa
2.O potrzebne łaski bł. Boże i opiekę MB Pocieszenia dla Małgorzaty
z okazji urodzin i imienin
3.Za + Edwarda – 25 rocznica śmierci
SOBOTA  – 17   listopad  2012 r.
6.30-1.Za + Tadeusza Turkowskiego ( greg. 17/30 )
2.Za + Zofię Surmacz
8.00-Za + Włodzimierza Bodnar ( greg. 17/30)
9.00-Za + Witolda Dziok – int.od chrzestnego Łukasza
18.30  –  1.O łaskę zdrowia, bł. Boże i opiekę MB Pocieszenia
i dary Ducha św. dla Elżbiety Irger i jej Rodziny
2.Za + Zygmunta – 25 rocznica śmierci
3.Za + Salomeę Zielińską
TRZYDZIESTA  TRZECIA  NIEDZIELA ZWYKŁA  –   18 listopad 2012 r. 
6.45-W intencji Parafian
8.00-O zdrowie, dar  mowy i opiekę MB Pocieszenia dla wnuka
9.15-Za ++ Jana, Tadeusza i Zbigniewa
10.30-W intencji Magdaleny – 11 rocznica urodzin
12.00-Za + Tadeusza Turkowskiego ( greg. 18/30 )
12.00-Za + Włodzimierza Bodnar ( greg. 18/30)
15.00-Za + Szczęsnego Zachaczewskiego – 7 rocznica śmierci
19.00-Za + Iwonę Sternik