PONIEDZIAŁEK 13 luty 2012 r.
                                                  
6.30–O dar nieba dla + Henryka Gaworeckiego – greg. 13/30                 
8.00–Za + Aleksandra Haducha
9.00–O wieczną radość dla + Mieczysława Ziębickiego – intencja od Jana Rygiel
18.30–1.O dar nieba dla + Tadeusza Daszyk – greg. 13/30    
             2.Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże
                 i opiekę MB Pocieszenia dla Janiny i Mieczysława Haduchów
             3.O życie wieczne dla + Heleny i Jana Szymańskich

WTOREK – 14 luty 2012 r.
    
6.30–O dar nieba dla + Henryka Gaworeckiego – greg. 14/30                 
8.00–Za + Elżbietę i Władysława Wiśniowskich
9.00–O życie wieczne dla + Anny i Jana Baraniewicz
18.30–1.O dar nieba dla + Tadeusza Daszyk – greg. 14/30    
             2.O życie wieczne dla + Mariana Hajduka – intencja od sąsiadów
             3.Prośba o miłosierdzie Boże dla + rodziców: Anny i Władysława

ŚRODA – 15 luty 2012 r.

6.30–Za + Henryka Gaworeckiego – greg. 15/30                    
8.00–1.O dar nieba dla + Stanisława Czjkowskiego w 28 rocznicę śmierci
           2.Za + Tadeusza Stróżowskiego w 2 rocznicę śmierci
9.00–W intencjach czcicieli MB Pocieszenia
18.00–1.O dar nieba dla + Tadeusza Daszyk – greg. 15/30      
             2.Za + Marka Ogrodnika w 5 rocznicę śmierci
             3.Za + Andrzeja Krypel

CZWARTEK – 16 luty 2012 r.

6.30–O dar nieba dla + Henryka Gaworeckiego – greg. 16/30                 
8.00–O zdrowie i potrzebne łaski dla rodziny
9.00–O wieczną radość dla + Romualda Biskupskiego
18.30–1.O dar nieba dla + Tadeusza Daszyk – greg. 16/30    
             2.O wieczny odpoczynek dla + Mariana i Henryka Gralków
             3.W intencji Panu Bogu wiadomej
 
PIĄTEK – 17 luty 2012 r.
 
6.30–O dar nieba dla + Henryka Gaworeckiego – greg. 17/30                 
8.00–1.O wieczny odpoczynek dla + Eugeniusza
           2.Za + Jana i Marię
9.00–O miłosierdzie Boże dla zmarłych z rodziny Beksińskich
18.30–1.O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Izabeli Brejta w 10 rocznicę
                 urodzin,  jej nowonarodzonej siostry Laury oraz ich rodziców
             2.O wieczny odpoczynek dla + Tadeusza Daszyk – greg. 17/30    
             3. Za + Danutę i Józefa Dziedzic

SOBOTA – 18 luty 2012 r.

6.30–O dar nieba dla + Henryka Gaworeckiego – greg. 18/30              
8.00–O łaskę nieba dla + rodziców: Honoratę i Jana oraz + męża Tadeusza
9.00–O miłosierdzie Boże dla +Marii w rocznicę śmierci
18.30–1.O wieczny odpoczynek dla + Tadeusza Daszyk – greg. 18/30    
             2.Za + Stanisława, Helenę, Marię, Bronisława, Teresę  i zmarłych
                 z rodziny Laskowskich
             3.Za + Marcelę Michalik w 13 rocznicę śmierci

SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA – 19 luty 2012 r.

6.45–O miłosierdzie Boże dla + Romana Fil
8.00–O dar nieba dla + Henryka Gaworeckiego – greg. 19/30              
9.15–O wieczny odpoczynek dla + Tadeusza Daszyk – greg. 19/30    
10.30–Za + Franciszka, Marię, Władysława i zmarłych z rodziny
12.00–Za + Mieczysławę Marciniak – intencja od córki Ewy, brata, syna Andrzeja
             oraz wnuczki Dominiki
15.00–O wieczny odpoczynek dla + Janiny i Mieczysława Cieślak
19.00–O dar nieba dla + Emila