PONIEDZIAŁEK 15 październik 2012 r.
6.30-1.Za + Paulinę Gaworecką (greg. 15/30)
6.30-2.Za + Bronisławę, Józefa, Grzegorza, Władysława i Helenę.
8.00-W intencji Ojczyzny
9.00–O  Boże bł. i dar zdrowia dla Marii Wilkiewicz  i jej rodziny
18.30–1.O Boże bł.  i opiekę MB Pocieszenia dla Teresy i Bolesława Indyk
2.Za + Józefa Cybulskiego (greg. 15/30)
3.Za + Zofię Surmacz  –  int  od sąsiadów
WTOREK – 16 październik 2012 r.
6.30-1.Za + Paulinę Gaworecką (greg. 16/30)
2.Za + Helenę Kucaba  –  pierwsza  roczn. śmierci
8.00-O błogosławieństwo Boże o zgodę między rodzinami
9.00-Za + O. Kaliksta Biskupa  i ++ Anielę i Jana
18.30-1.O Boże bł. i opiekę MB dla żyjących i zmarłych z Róży V
2.Za + Józefa Cybulskiego (greg. 16/30)
3.Za + Jadwigę
ŚRODA – 17 październik 2012 r.
6.30-1.Za + Paulinę Gaworecką (greg. 17/30)
2.Za + Józefa Sieradzkiego  –  19 rocznica śmierci
8.00-Za + + Jadwigę,  Ludwika i Jana
9.00-W intencji czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
18.3001.Za + Józefa Cybulskiego (greg. 17/30)
2.Za + Janusza Kowala
3.Za + Janinę  i o zdrowie i bł. Boże i opiekę MB dla Aldony i Łukasza
CZWARTEK – 18 październik 2012 r.
6.30-1.Za + Paulinę Gaworecką (greg. 18/30)
2.Za + Annę Czajkowską  – 18 rocznica śmierci
8.00-Za ++ Bronisławę i Ludwika
9.00-Za + Elżbietę Oleszczuk  –  18 rocznica śmierci
18.30-1.Za + Józefa Cybulskiego (greg. 18/30)
2.Za + Mariana Dudzika  – 2 rocznica śmierci
3.Za +  Marię Tokarską
PIĄTEK – 19 październik 2012 r.
6.30-1.Za + Paulinę Gaworecką (greg. 19/30)
2.W int. obecnego byłych duszpasterzy  Duszp.  Niewidomych
8.00-O dar  zdrowia i bł. Boże o i opiekę MB dla  Alicji  i  Krzysztofa
9.00-Za + Eugenie Podolską  –  15  rocznica śmierci
18.30-1.Dziękczynna z prośbą o dar zdrowia dla Józefy Jadach
2.Za + Paulinę Gaworecką (greg. 19/30)
3.Za + Zbigniewa Tokarskiego
SOBOTA – 20  październik 2012 r.
6.30-1.Za + Paulinę Gaworecką (greg. 20/30)
2.O bł. Boże i potrzebne łaski dla Adama Milera w 90 rocznicę urodzin
i  za ++ z rodziny
8.00-Za +  Janusza  Skibińskiego  –  4  rocznica śmierci
9.00-Za + Marię Tymińską od mieszk. bloku Armii Krajowej nr. 9
18.30-1. Dziękczynna za 77 lat życia – o bł. Boże dla Jadwigi, opiekę MB dla Niej
i jej dzieci
2.Za + Józefa Cybulskiego (greg. 20/30)
3.Za + + Władysława  i  Stanisława
DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA – 21 październik 2012 r. 

6.45-Za + Paulinę Gaworecką  (greg. 21/30)
8.00-Za + Józefa Cybulskiego  (greg. 21/30)
9.15-Za + +  Janinę i Józefa
10.30-Za ++ Bronisławę,  Michalinę  i  Tadeusza
12.00-Dziękczynna , o bł. Boże i opiekę MB dla Grażyny i Edwarda z okazji  35
rocznicy sakramentu małżeństwa
15.00-Za + Jadwigę Kościelny
19.00-W intencji  Parafian