PONIEDZIAŁEK – 17 grudzień 2012 r.
6.30-1.W int.Pawła, o bł.Boże,opiekę MB Pocieszenia,w int. Bogu wiadomej
2.W int.misji i misjonarzy franciszkańskich z Chimbote – (17/30)
8.00-1.Za + Michała
2.Za + Cecylię
9.00-Za + Elżbietę i Tadeusza Hanus
18.00-1.Za + Kazimierę – int.od dzieci z rodzinami
2.Za + Danutę Kobiela
WTOREK – 18 grudzień 2012 r.
6.30-1.W int.misji i misjonarzy franciszkańskich z Chimbote – (18/30)
2.Za + Bronisława Rybaka – int.od sąsiadów z Armii Krajowej
8.00-1.W int. Katarzyny,o zdrowie,opiekę MB Pocieszenia,pomyślny przebieg operacji
2.Za + Michała
9.00-Za + Antoniego – 7 rocznica śmierci
18.00-1.Za + Janinę Mikołajewicz
2. Za ++ Marię,Antoniego,Katarzynę,Jana,Bronisławę,Alfreda
ŚRODA – 19 grudzień 2012 r.
6.30-1.W int.misji i misjonarzy franciszkańskich z Chimbote – (19/30)
2.Za +  Stanisława  Dzieniszewskiego  i  za   ++  z rodziny
8.00-1.O zdrowie,bł.Boże i opiekę MB Pocieszenia dla Eugeniusza
2.Za + Helenę Tymcio – 1 rocznica śmierci
9.00-W intencji Czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
18.00–1.W int.uczestników modlitwy przy kaplicy Jezusa Miłosiernego
na Błoniach
2.Za ++ Marię,Antoniego,Katarzynę,Jana,Bronisławę,Alfreda
CZWARTEK –  20 grudzień 2012 r.
6.30-1.W int. misji i misjonarzy franciszkańskich z Chimbote – (20/30)
2.Za ++ Ludwikę i Michała i za ++ z rodz. lorkiewiczów i Tworzydłów
8.00-1.Dziękczynna za łaski z prośbą o bł.Boże dla rodziny
2.Za ++ Katarzynę i Kazimierza Kraczkowskich
9.00-Za ++ Annę,Justynę,Martę,Augustyna,Józefa i podziękowanie za wnuka
18.00-1.Za ++ Jana,Katarzynę,Zdzisława,Bronisława Jakima
2.Za ++ Marię,Antoniego,Katarzynę,Jana,Bronisławę,Alfreda
PIĄTEK – 21 grudzień 2012 r.
6.30-1.W int.misji i misjonarzy franciszkańskich z Chimbote – (21/30)
2.Za ++ Wojciecha,Ludwikę,Bronisławę,Ignacego,Elżbietę
Mlyczyńskich i za ++ Jana,Marię,Katarzynę Sarota
8.00-1.O wytrwanie w powołaniu i o opiekę MB Pocieszenia
2.Za + Helenę Tymcio – 1 rocznica śmierci
9.00-Za ++ Wiktorię,Józefa Daszyk,Marię,Michała,Józefa Piotrowskich
18.00-1.Za ++ Marię,Małgorzatę,Eugenię,Jana i Adama
2.Za +Jana Gaca – int.od Prac.Wydz.Geodezji– Star.Powiat.- Sanok
SOBOTA – 22 grudzień 2012 r.
6.30-1.W int.misji i misjonarzy franciszkańskich z Chimbote – (22/30)
2.Za + Jana Płoszaj
8.00-1.O Bożą opiekę dla rodzin Leszczyńskich i Zegarków
2. Za +  Jana Żydka – 10 rocz.śm.i za + Antoniego – 4 rocz.śm.
9.00-1.O dar zdrowia,boże bł.i opiekę MB dla Danuty i Tadeusza
Posturzyńskich
18.00-1.Za + Marię Bolanowską – 35 rocznica śmierci
2. Za + Leokadię – 3 rocznica śmierci
CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU – 23 grudzień 2012 r.
6.45-Za ++ Elżbietę i Jana
8.00-W int.misji i misjonarzy franciszkańskich z Chimbote – (23/30)
9.15-Dziękczynna z prośbą o zdrowie i łaski oraz bł. Boże dla Anny i Tomasza
10.30-Za + Jana Nowaka – 10 rocznica śmierci i za ++ z rodziny
12.00-Za ++ Anielę i Bronisława
15.00-W int.Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
19.00-Za + Zdzisława Rogos – 9 rocznica śmierci